Pobierz PDFDrukuj

Zapytanie ofertowego nr 2/2017 z dnia 02.06.2017r.

Data ogłoszenia: 14-06-2017

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie usługę dostawy pudeł, teczek do przechowywania dokumentów archiwalnych

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 02.06.2017r. usługę dostawy pudeł, teczek do przechowywania dokumentów archiwalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015 roku poz.1743)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2017 roku – w terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty:

Lp. Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy Adres Uwagi
  P.H.U Beskid PLUS sp.j.

 

R.Tyrna, J.Cybuch, B.Tyrna

43-400 Cieszyn ul. Towarowa 3 Oferta poprawna
  CHRIS Krzysztof Sawicki 30-324 Kraków ul. Szwedzka 23/77 Oferta poprawna

 

W wyniku przeprowadzonej oceny wszystkie oferty zostały uznane za prawidłowe.

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp. Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy Adres Liczba punktów Cena brutto
  P.H.U Beskid PLUS sp.j.

 

R.Tyrna, J.Cybuch, B.Tyrna

43-400 Cieszyn ul. Towarowa 3 100 pkt. 423,61 zł


Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 3/2017, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

P.H.U Beskid PLUS sp.j. R.Tyrna, J.Cybuch, B.Tyrna

43-400 Cieszyn ul. Towarowa 3

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.

 


Data publikacji: 07.09.2017 (15:39)Data aktualizacji: 07.09.2017 (15:39)
Osoba publikująca: Redaktor Osoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1796

Przejdź do góry strony