Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.9.CKZ/2018

Data ogłoszenia: 12-09-2018

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

ul. Piłsudskiego 105

32-020 Wieliczka   

                                                                                   Wieliczka, dnia 12.09.2018r.

 PCKZiU.271.9.CKZ/2018

                                                                              

Wykonawcy uczestniczący

 

w postępowaniu

                                                                    

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„ Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów- ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- edycja IV”

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Wieliczce przy     ul. Piłsudskiego 105, zwane w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przedstawia informację z otwarcia ofert.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.09.2018 r. do godz. 10.00 złożono

6 ofert:

 

 

Część I:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 15 101,11 zł brutto

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

2

Śląskie Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. , ul. Browarowa 7, 43-100 Tychy, NIP: 6342834208, KRS: 0000537497

 

16 000,00zł

 

(etap  I-  

7000,00zł;

etap II- 9000,00zł)

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

etap I- 15 grudnia  2018

etap II-

30 czerwca 2019

3

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski, ul. Grunwaldzka 71/2, 32-541 Trzebinia,

NIP: 6281887563

Regon: 273821544

13 000,00zł

 

(etap  I-  

6500,00zł;

etap II- 6500,00zł)

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

etap I- 15 grudnia  2018

etap II-

30 czerwca 2019

5

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo- Doradczy „SEMEKS” Barbara Leśkiewicz – Rzeszutek, ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków, NIP: 7381276397

Regon: 351308341

13 600,00zł

 

(etap  I-  

6800,00zł;

etap II- 6800,00zł)

 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

 

 

etap I- 15 grudnia  2018

etap II-

30 czerwca 2019

6

Centrum Szkolenia Zawodowego Spółka z o.o. , ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka, NIP: 6831845849

Regon: 356289134

13 610,00zł

 

(etap  I-  

6730,00zł;

etap II- 6880,00zł)

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

etap I- 15 grudnia  2018

etap II-

30 czerwca 2019

 

 

Część II:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 53 826,67 zł brutto

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

ALL-IN Waldemar Mucha , ul.Strażacka 54D/2, 35-312 Rzeszów, NIP: 5170001099 Regon:    180604310

 

47 600,00zł

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

 

15 grudnia 2019

2

Śląskie Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. , ul. Browarowa 7, 43-100 Tychy,

NIP: 6342834208, KRS: 0000537497

44 280,00zł

 

 

 

Nie dotyczy

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

 

15 grudnia 2019

4

Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój, ul. Węgierska 41, 38-300 Gorlice, NIP: 7382151120

Regon: 36603607600

33 600,00zł

 

 

 

Nie dotyczy

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

15 grudnia 2019

5

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo- Doradczy „SEMEKS” Barbara Leśkiewicz – Rzeszutek, ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków, NIP: 7381276397

Regon: 351308341

27 800,00zł

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

 

 

 

15 grudnia 2019

 

 


Data publikacji: 12.09.2018 (09:05)Data aktualizacji: 12.09.2018 (09:22)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1596
12 wrz 2018 (09:22)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.9.CKZ/2018
12 wrz 2018 (09:05)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.9.CKZ/2018

Przejdź do góry strony