Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.10.2018

Data ogłoszenia: 12-12-2018

ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT, UCHYLENIU WYNIKU OGŁOSZONEGO DNIA 07.12.2018 OGŁOSZENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA CZĘŚCI III

 

 

PCKZIU.271.10.2018                                                                   Wieliczka, dnia 12.12.2018r.

 

DOTYCZY: „Zakup wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego” 

CZĘŚĆ III

"Zakup  wraz z dostawą i montażem  pieca konwekcyjno –parowego z podstawką” 

oznaczenie sprawy  PCKZIU.271.10.2018

 

ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT, UCHYLENIU WYNIKU  OGŁOSZONEGO DNIA 07.12.2018                                 OGŁOSZENIA O UNIEWWAŻNIENIU POSTEPOWANIA CZĘŚCI III

 

Zamawiający informuje że w dniu 10.12.2018r. do przedmiotowego postepowania                            o udzielenie zamówienia publicznego  dla części III, Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PHU „BMS” Sp. j. Z Bielski, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, złożyła wniosek  zgodnie z art. 181 ust. 1  o niezgodnej z przepisami czynności  podjętej przez Zamawiającego  polegającej na  odrzuceniu oferty  wykonawcy na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2.

Zamawiający uznał zasadności przekazanej informacji zgodnie z art. 181 ust.2 i powtórzył czynność badania ofert.

W związku z powyższym Zamawiający:

  • uchylił wynik postepowania ogłoszony z  dniu 07.12.2018 – powiadomienie                            o unieważnieniu  postępowania dla części III
  • powtórzył czynność badania ofert i w związku z powtórzeniem czynności podtrzymuje informację o unieważnieniu postepowania,  jednak zmienia podstawę unieważnienia postepowania,  ponieważ przedstawiony opis przedmiotu zmówienia dla części III  jest obarczony wadą niemożliwą do usunięcia ( art. 93 ust 1 pkt 7 ). Zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia, Piec konwekcyjno - parowy powinien posiadać automatyczną stację uzdatniania wody,  obecnie dostępne na rynku piece nie posiadają  automatycznej stacji uzdatniania wody wbudowanej w piec, a  jedynie automatyczne odkamienianie bez konieczności zmiękczania wody.

W związku z powyższym Zamawiający informuje o unieważnieniu postepowania dla części III: "Zakup  wraz z dostawą i montażem  pieca konwekcyjno –parowego z podstawką” 

oznaczenie sprawy  PCKZIU.271.10.2018

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz.1986) ponieważ postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dziękujemy za udział w postepowaniu.

Zamawiający  informuje,  że w  najbliższym czasie planuje ogłoszenie kolejnego postepowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.

                                                                                     


Data publikacji: 12.12.2018 (13:14)Data aktualizacji: 12.12.2018 (13:14)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1327

Przejdź do góry strony