Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.272.3/CKZ/2017

Data ogłoszenia: 27-07-2017

Ogłoszenie o wyborze oferty w zamówieniu PCKZIU.272.3/CKZ/2017

 

PCKZIU.272.3/CKZ/2017

 

 

Wieliczka 27 lipca 2017 r.


Ogłoszenie o wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego

  1. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU :

Część I: Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych i serwerów

Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Cena brutto wykonania zamówienia  

 

Okres gwarancji

 

 

Termin płatności

 

 

Termin wykonania zamówienia

1  

 

CPU ZETO Sp.    z o.o.

  1. Powstańców Wielkopolskich 20

58-500 Jelenia Góra

250 759,56 zł  

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

 

45 dni od daty podpisania umowy

2 Zycom Polska Sp. z o.o.

 

  1. Puszczyka 9

02-785 Warszawa

302 823,54 zł 60 miesięcy  

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

45 dni od daty podpisania umowy

3 Epsoft Zbigniew Ellert ul. Matejki 22/9

 

67-100 Nowa Sól

200 275,23 zł 60 miesięcy  

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

45 dni od daty podpisania umowy

4 Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas ul. Piwna 32,

 

43-100 Tychy

240 702,00 zł 60 miesięcy  

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

45 dni od daty podpisania umowy

5 System Data Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 42

 

39-300

Mielec

254 152,00 zł 60 miesięcy  

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

45 dni od daty podpisania umowy

6 PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 6,

 

28-230 Połaniec

196 460,00 zł 60 miesięcy  

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

45 dni od daty podpisania umowy

 

 

7

 

 

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp.       z o.o. ul. Wolność 8 lok.4

26-600 Radom

 

 

 

234 000,00 zł

 

 

60 miesięcy

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT  

 

45 dni od daty podpisania umowy

 

 

8

MKM MARKET Małgorzata Modzelewska

 

Ul. Zdziarska 83Z/8 lok.2

03-289 Warszawa

 

 

199 878,00 zł

60 miesięcy 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT  

 

45 dni od daty

podpisania umowy

9 PROGRESS Systemy Komputerowe sp. z o.o. ul. Mickiewicza 27 31-120 Kraków 245 400,00 zł 60 miesięcy 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT  

 

45 dni od daty podpisania umowy

10 PIDIKOM Sp.

 

z o.o. Sp.k. Ul. Augustówka 11G/5 02-981 Warszawa

210 454,00 zł 60 miesięcy 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT  

 

45 dni od daty podpisania umowy

 

Część II: Zakup wraz z dostawą laptopów i zestawów komputerowych

Brak ofert

Część III: Zakup wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu sieciowego, urządzeń drukujących, projektora, tablicy multimedialnej, sprzętu RTV oraz sprzętu peryferyjnego

Brak ofert

  1. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA:

Część I

Numer oferty Liczba pkt. w kryterium

 

Cena (60%)

 

 

Liczba pkt. w kryterium

Okres gwarancji(40%)

 

 

 

RAZEM

 

1 47,00 pkt.  

 

40,00 pkt.

 

 

Łącznie – 87,00 pkt.

4 48,97 pkt.  

 

40,00 pkt.

 

 

Łącznie –88,97 pkt.

5 46,38 pkt.  

 

40,00 pkt.

 

 

Łącznie –86,38 pkt.

6 60,00 pkt.  

 

40,00 pkt.

 

 

Łącznie –100 pkt.

7 50,37 pkt.  

 

40,00 pkt.

 

 

Łącznie –90,37 pkt.

8 58,97 pkt.  

 

40,00 pkt.

 

 

Łącznie –98,97 pkt.

9 48,03 pkt.  

 

40,00 pkt.

 

 

Łącznie –88,03 pkt.

10 56,01 pkt.  

 

40,00 pkt.

 

 

Łącznie –96,01 pkt.


III. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w części I wybrano ofertę:

nr  6 PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec w cenie 196 460,00 zł

  1. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy

  1. INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy

  1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W części II i III przedmiotowe postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp. bowiem do chwili składania ofert nie złożono żadnej oferty.

 

Ogłoszenie do pobrania – ogłoszenie o wyborze oferty PCKZIU.272.3_CKZ_2017

 


Data publikacji: 07.09.2017 (15:43)Data aktualizacji: 07.09.2017 (15:43)
Osoba publikująca: Redaktor Osoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1661

Przejdź do góry strony