Pobierz PDFDrukuj

Zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 12.05.2017r.

Data ogłoszenia: 23-05-2017

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 12.05.2017r.  na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr  RPMP.10.02.01-12-0241/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.05.2017 roku – w terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty:

Lp. Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy Adres Uwagi
  Firma Handlowo-Usługowa BIUROTEX Janusz Kmiecik 32-020 Wieliczka Rynek Górny 5 Oferta poprawna
  Firma Handlowo-Usługowa „JAX” Michał Sikora 32-020 Wieliczka Wygoda 25 Oferta niepoprawna .

W wyniku przeprowadzonej oceny oferta nr 1 została uznana za prawidłową.  Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

Lp. Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy Adres Liczba punktów Cena brutto
  Firma Handlowo-Usługowa BIUROTEX Janusz Kmiecik 32-020 Wieliczka Rynek Górny 5 100 pkt. 4577,03 zł


Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 1/2017, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Firma Handlowo-Usługowa BIUROTEX Janusz Kmiecik
32-020 Wieliczka Rynek Górny 5

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.

Pełna wersja komunikatu: wynik_materiały_biurowe

 


Data publikacji: 07.09.2017 (15:33)Data aktualizacji: 07.09.2017 (15:33)
Osoba publikująca: Redaktor Osoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1406

Przejdź do góry strony