Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.18.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 02-07-2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

 

PCKZIU.271.18.CKZ.2019

Wieliczka, dnia 02.07.2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

           

Informuję, że w dniu 02.07.2019 r. został rozstrzygnięty  przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Wyposażenie pracowni gastronomicznej”

 

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez: INWEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos, 33-300 Nowy Sącz ul. Zawiszy Czarnego 24 

Cena wybranej oferty  217 750,73 zł. brutto (słownie:  dwieście siedemnaście tysięcy  siedemset pięćdziesiąt złotych 73/100), tj.:   177 033,11 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt  tysięcy  trzydzieści trzy złote 11/100) oraz podatek od towarów  i usług VAT w kwocie  40 717,62 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz długości okresu gwarancji.

2. INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PHU „BMS” Sp. j. Z Bielski, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

2

M&M GASTRO S.C. ul. Owsiana  58A, 40 780 Katowice

3

INWEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos, 33-300 Nowy Sącz ul. Zawiszy Czarnego 24 

4

Multi Gastro sp. z o.o. Biuro Handlowe ul. Józefa Marcinka 29, 30-443 Kraków 

5

EVACO Sp. z o. o 30 - 435 Kraków, ul. Zakopiańska 156

6

UNIGASTRO  Barbara Puć, Międzyleska 6c, 50-514 Wrocław 

  1. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

1

38,81

40,00

78,81

2

45,63

24,00

69,63

3

60,00

40,00

100,00

6

54,63

40,00

94,63

 

  1.  INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu 09.07.2019 r.

                                                                                                        


Data publikacji: 02.07.2019 (14:46)Data aktualizacji: 02.07.2019 (14:46)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1264

Przejdź do góry strony