Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.1.CKZ.2020

Data ogłoszenia: 20-03-2020

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/2020 z dnia 5 marca 2020 roku usługę sukcesywnej dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19

 PCKZiU.271.1.CKZ.2020                                Wieliczka, dnia 20 marca 2020 roku

 

 

Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/2020 z dnia 5 marca 2020 roku usługę sukcesywnej dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr  RPMP.10.02.01-12-0043/19

 

 

realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 5 marca 2020 roku – w terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta:

 

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

Wektor Artykuły Biurowe Sp.zo.o.   

30-723 Kraków ul. Golikówka 7

Oferta poprawna

 

 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

Wektor Artykuły Biurowe Sp.zo.o.   

30-723 Kraków ul. Golikówka 7

100,00 pkt.

4024,99 zł

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 1/2020, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Wektor Artykuły Biurowe Sp.zo.o.

30-723 Kraków ul. Golikówka 7

 

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


Data publikacji: 20.03.2020 (14:15)Data aktualizacji: 18.07.2020 (06:16)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1288
18 lip 2020 (06:16)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.1.CKZ.2020
20 mar 2020 (14:15)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.1.CKZ.2020

Przejdź do góry strony