Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.23.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 06-09-2019

Termin składania ofert: 17-09-2019, godz: 09:45

„Zakup wraz z dostawą 5 zestawów komputerowych stacjonarnych, wraz z monitorami interaktywnymi”

Ogłoszenie nr 594362-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty /załącznik/  24.09.2019

Protokół z otwarcia ofert /załącznik/ 17.09.2019 

 

Uwaga: 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ / ząłącznik 12.09.2019 / 

Zmaian terminu składania ofert  /zmiana ogłoszenia i zmiana SIWZ 10.09.2019 załącznik/ 

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: „Zakup wraz z dostawą 5 zestawów komputerowych stacjonarnych, wraz z monitorami interaktywnymi”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dla Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT. 


Data publikacji: 06.09.2019 (12:46)Data aktualizacji: 24.09.2019 (13:13)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1423
24 wrz 2019 (13:13)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.23.CKZ.2019
17 wrz 2019 (11:53)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.23.CKZ.2019
12 wrz 2019 (08:56)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.23.CKZ.2019
10 wrz 2019 (09:44)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.23.CKZ.2019
06 wrz 2019 (12:46)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.23.CKZ.2019

Przejdź do góry strony