Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.6.CKZ/2018

Data ogłoszenia: 08-06-2018

Ogłoszenie o wyniku postępowania

                                                                                       Wieliczka, dnia 8 czerwca 2018r.

 PCKZiU.271.6.CKZ/2018

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania na

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów- ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- edycja III.”

 

 

 

I. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU :

 

Część I

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

ALL-IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów

39560

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

10 grudnia 2018

3

Ryszard Matusiak Trójmiejska  Szkoła Barmanów ul. Rdestowa 146/A/3 81-577 Gdynia

24000

 

 

 

Nie dotyczy

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

10 grudnia 2018

 

 

 

 

 

 

 

Część II

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

2

 

Podkrakowskie   Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Piłsudskiego 29 31-111 Kraków

16000

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

10 grudnia 2018

 

 

Część III

Brak ofert

 

 

II. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA:

 

 

Część I

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium cena

 Cena (90%)

 

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia

 (10%)

 

 

 

 

RAZEM

 

1

54,60 pkt.

 

10 pkt.

 

Łącznie – 64,60 pkt.

3

90 pkt.

 

10 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

Część II

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium cena

 Cena (90%)

 

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia

 (10%)

 

 

 

 

RAZEM

 

2

90,00 pkt.

 

0 pkt.

 

Łącznie –  90 pkt.

 

 

 

 

III. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wybrano ofertę:

 

W części I – Ryszard Matusiak Trójmiejska  Szkoła Barmanów ul. Rdestowa 146/A/3 81-577 Gdynia w cenie 24 000,00 zł brutto

 

W części II -  Podkrakowskie   Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Piłsudskiego 29 31-111 Kraków w cenie 16 000,00 zł brutto.

 

IV. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

Nie dotyczy

 

V. INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

Nie dotyczy

 

VI. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

W części  III postępowanie unieważniono bowiem nie złożono żadnej oferty.

 


Data publikacji: 08.06.2018 (16:13)Data aktualizacji: 08.06.2018 (16:14)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1553
08 cze 2018 (16:14)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.6.CKZ/2018
08 cze 2018 (16:13)Mariusz Grzesiński»Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przejdź do góry strony