Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.7.CKZ.2021

Data ogłoszenia: 10-07-2021

Termin składania ofert: 19-07-2021, godz: 12:00

„Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych”

 

POWIATOWE CENTRUM KSZTŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

 Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105

32-020 Wieliczka

Ogłoszenie o zamówieniu -DOSTAWY

 

„Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych”

Oznaczenie sprawy: PCKZIU.271.7.CKZ.2021

Nr ogłoszenia na w BZP - Ogłoszenie nr 2021/BZP 00110495/01 z dnia 2021-07-10

Strona postępowania

http://www.pckziu.mirobip.pl/ 

informacja o unieważnieniu postępowania -załącznik

Protokół z otwarcia ofert - załącznik

Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczy na Zamówienie - załącznik 19.07.2021 

Pytania i odpowiedzi do SWZ 14.07.2021 - załącznik 

Pytania i odpoiwedzi do SWZ -14.07.2021 -załącznik 2

Pytania i odpowiedzi do SWZ -15.07.2021 - załacznik 

Pytania i odpowiedzi do SWZ 16.07.2021 - załącznik 

 1. Ogłoszenie
 2. SWZ
 3. Załączniki do SWZ
 4. Formularz oferty - załącznik A do SWZ,
 5. Kosztorys ofertowy do SWZ w PDF
 6. Kosztorys ofertowy – załącznik nr A1 do SWZ
 7. Załącznik nr A2 do SWZ - zgodnie z art. 125 ust 1 - załącznik A2 do SWZ
 8. Załącznik nr A3 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108  ust. 1 pkt 5 Pzp,
 9. Załącznik nr A4 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
 10.  Załącznik A5 do SWZ - oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy
 11. Załącznik nr 3 Identyfikator postępowania  
 12. Załącznik nr I - (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) i osiągający w teście z dnia 02.06.2021, stanowiącym załącznik nr I wynik min. 22100 pkt.
 13. Załącznik II - (https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) i osiągająca w teście z dnia 02.06.2021, stanowiącym załącznik nr II wynik min. 800 pkt.

 

 


Data publikacji: 10.07.2021 (16:47)Data aktualizacji: 22.07.2021 (18:03)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1843
22 lip 2021 (18:03)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2021
19 lip 2021 (14:54)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2021
19 lip 2021 (12:16)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2021
16 lip 2021 (08:43)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2021
15 lip 2021 (11:25)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2021
14 lip 2021 (13:16)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2021
14 lip 2021 (07:59)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2021
12 lip 2021 (14:50)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2021
10 lip 2021 (16:47)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2021

Przejdź do góry strony