Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.6.2021

Data ogłoszenia: 25-03-2021

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 6/2021 z dnia 09.03.2021r. na organizację oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.”B” dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych – klasa 2wP

 PCKZiU.271.6.2021                                             Wieliczka, dnia 25.03.2021 rok

 

 

 Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 6/2021 z dnia 09.03.2021r.

na organizację oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.”B” dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych – klasa 2wP

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2021 roku – w terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta:

 

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

Mariusz Szczepanik Ośrodek Szkolenia Kierowców OES

30-011 Kraków ul. Wrocławska 48

Oferta poprawna

 

 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

Mariusz Szczepanik Ośrodek Szkolenia Kierowców OES

30-011 Kraków ul. Wrocławska 48

100 pkt.

29.976,00 zł

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 6/2021, w wyniku oceny złożonej oferty, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

 

Mariusz Szczepanik Ośrodek Szkolenia Kierowców OES

30-011 Kraków ul. Wrocławska 48

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


Data publikacji: 25.03.2021 (09:55)Data aktualizacji: 25.03.2021 (09:55)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 832

Przejdź do góry strony