Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.18.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 14-06-2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 Ogłoszenie nr 540120939-N-2019 z dnia 14-06-2019 r.

Wieliczka: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 559087-N-2019 Data: 10-05-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Krajowy numer identyfikacyjny 12318259500000, ul. ul. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 289-17-40, e-mail zsz@powiatwielicki.pl, faks 12 289-17-88. Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV. Punkt: 6.2 W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-18, godzina: 08:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-25, godzina: 08:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

Data publikacji: 15.06.2019 (09:05)Data aktualizacji: 15.06.2019 (09:06)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1553
15 cze 2019 (09:06)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.18.CKZ.2019
15 cze 2019 (09:05)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.18.CKZ.2019

Przejdź do góry strony