Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.7.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 19-02-2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA CZĘŚC IV i V

 

 

PCKZIU.271.7.CKZ.2019

Wieliczka, dnia 19.02.2019r.

 

INFORMACJA  O UNIWEAŻNIENIU POSTĘPOWANIA CZĘŚC IV i V 

 

Informuję, że w dniu 19.02.2019 r. został unieważniony  przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „ Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych” 

część IV - Różne  produkty spożywcze/owoce, warzywa i podobne produkty przetworzone

część V  - Warzywa i owoce świeże

 

  1. INFORMACJA  O UNIWEAZNIENIU POSTĘPOWANIA CZĘŚC IV i V 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz.1986) postępowanie część  IV i V,  zostaje unieważnione, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu

 

  1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT NA PODST. ATR. 89 UST 1 PKT. 2
    1. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta nr 1  część IV złożona przez PALEO  - 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  z zastrzeżeniem art. 87. ust 2 i 3 ;

Uzasadnienie: 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w kosztorysie ofertowym

-  poz.  69  orzechy laskowe tarte/ mielone nie  zostały wycenione, brak ceny jednostkowej powoduje iż oferta nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków  zamówienia.

W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  oferta zostaje odrzucona na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2.

  1. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta nr 1 część V  złożona przez PALEO  - Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87. ust 2 i 3 ;

Uzasadnienie: 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w kosztorysie ofertowym

-  poz. 1,10,30,34,41,53,55,63,64,70 nie  zostały wycenione, brak ceny jednostkowej                         w załączonym kosztorysie ofertowym, powoduje iż oferta nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków  zamówienia.

W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  oferta zostaje odrzucona na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2.

                                                                                                         z poważaniem


Data publikacji: 19.02.2019 (12:05)Data aktualizacji: 19.02.2019 (13:29)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1891
19 lut 2019 (13:29)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2019
19 lut 2019 (12:06)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2019
19 lut 2019 (12:06)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2019
19 lut 2019 (12:05)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2019

Przejdź do góry strony