Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.6.CKZ/2018

Data ogłoszenia: 24-05-2018

Termin składania ofert: 30-05-2018, godz: 10:00

INFORMACJA O MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 1 I NR 6 (CZĘŚĆ II) ZAMÓWIENIA NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PCKZiU.271.6.CKZ/2018                                         Wieliczka, dnia 24 maja 2018 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 1 I NR 6 (CZĘŚĆ II) ZAMÓWIENIA NA:

 

 

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY

PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – edycja III.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie wniesione do treści ogłoszenia Zamawiający dokonuje poprawy oczywistych omyłek pisarskich w treści załącznika nr 1 i nr 6 dla części II przedmiotowego zamówienia.

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia (opis przedmiotu zamówienia – część II)

 

W treści opisu pn.:

 ,,warunki szczegółowe’’ zapis ,,Kurs obejmuje godziny zegarowe!’’  otrzymuje brzmienie ,, Kurs obejmuje godziny dydaktyczne!’’.

,,obowiązki Wykonawcy’’ pkt. 4 zapis ,, po zakończeniu kursu przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,  przygotowanie i wręczenie uczestnikom:  zaświadczenia o ukończeniu kursu. Jeżeli na przedmiotowym zaświadczeniu nie będzie można umieścić informacji o współfinansowaniu w postaci logotypów (programu regionalnego, Województwa Małopolskiego oraz Unii Europejskiej), wykonawca może wydać zaświadczenia bez stosownego oznaczenia dodając do nich własny dodatkowy certyfikat/dyplom posiadający wskazane oznaczenia’’ otrzymuje brzmienie ,, po zakończeniu kursu przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności,  przygotowanie i wręczenie uczestnikom:  zaświadczenia o ukończeniu kursu. Jeżeli na przedmiotowym zaświadczeniu nie będzie można umieścić informacji o współfinansowaniu w postaci logotypów (programu regionalnego, Województwa Małopolskiego oraz Unii Europejskiej), wykonawca może wydać zaświadczenia bez stosownego oznaczenia dodając do nich własny dodatkowy certyfikat/dyplom posiadający wskazane oznaczenia’’.

 

Załącznik nr 6 do ogłoszenia (projekt umowy dla części II)

 

Paragraf 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie ,, Łączna liczba godzin jednego kursu  wynosi 36 godzin dydaktycznych.’’

 

Paragraf 3 pkt. 5 otrzymuje brzmienie ,,po zakończeniu kursu przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności,  przygotowanie i wręczenie uczestnikom:  zaświadczenia o ukończeniu kursu. Jeżeli na przedmiotowym zaświadczeniu nie będzie można umieścić informacji o współfinansowaniu w postaci logotypów (programu regionalnego, Województwa Małopolskiego oraz Unii Europejskiej), wykonawca może wydać zaświadczenia bez stosownego oznaczenia dodając do nich własny dodatkowy certyfikat/dyplom posiadający wskazane oznaczenia’’.

 

 


Data publikacji: 24.05.2018 (20:59)Data aktualizacji: 24.05.2018 (20:59)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1359

Przejdź do góry strony