Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.9.CKZ/2018

Data ogłoszenia: 28-09-2018

Ogłoszenie o wyniku postępowania na USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

                                                                                       Wieliczka, dnia 28 września 2018r.

 PCKZiU.271.9.CKZ/2018

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania na

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów- ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- edycja IV.”

 

 

 

I. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU :

 

Część I:

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

2

Śląskie Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. , ul. Browarowa 7, 43-100 Tychy, NIP: 6342834208, KRS: 0000537497

 

16 000,00zł

 

(etap  I-  

7000,00zł;

etap II- 9000,00zł)

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

etap I- 15 grudnia  2018

etap II-

30 czerwca 2019

3

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski, ul. Grunwaldzka 71/2, 32-541 Trzebinia,

NIP: 6281887563

Regon: 273821544

13 000,00zł

 

(etap  I-  

6500,00zł;

etap II- 6500,00zł)

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

etap I- 15 grudnia  2018

etap II-

30 czerwca 2019

5

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo- Doradczy „SEMEKS” Barbara Leśkiewicz – Rzeszutek, ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków, NIP: 7381276397

Regon: 351308341

13 600,00zł

 

(etap  I-  

6800,00zł;

etap II- 6800,00zł)

 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

 

 

etap I- 15 grudnia  2018

etap II-

30 czerwca 2019

6

Centrum Szkolenia Zawodowego Spółka z o.o. , ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka, NIP: 6831845849

Regon: 356289134

13 610,00zł

 

(etap  I-  

6730,00zł;

etap II- 6880,00zł)

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

etap I- 15 grudnia  2018

etap II-

30 czerwca 2019

 

 

 

Część II:

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

ALL-IN Waldemar Mucha , ul.Strażacka 54D/2, 35-312 Rzeszów, NIP: 5170001099 Regon:    180604310

 

47 600,00zł

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

 

15 grudnia 2019

2

Śląskie Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. , ul. Browarowa 7, 43-100 Tychy,

NIP: 6342834208, KRS: 0000537497

44 280,00zł

 

 

 

Nie dotyczy

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

 

15 grudnia 2019

4

Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój, ul. Węgierska 41, 38-300 Gorlice, NIP: 7382151120

Regon: 36603607600

33 600,00zł

 

 

 

Nie dotyczy

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

15 grudnia 2019

5

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo- Doradczy „SEMEKS” Barbara Leśkiewicz – Rzeszutek, ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków, NIP: 7381276397

Regon: 351308341

27 800,00zł

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

 

 

 

15 grudnia 2019

 

     

II. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA:

 

Część I

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium cena

 Cena (90%)

 

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia

 (10%)

 

 

 

 

RAZEM

 

3

90,00 pkt.

 

10 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

5

86,03 pkt.

 

7pkt.

 

Łącznie – 93,03 pkt.

6

85,97 pkt.

 

10 pkt.

 

Łącznie – 95,97 pkt.

 

Część II

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium cena

 Cena (90%)

 

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia

 (10%)

 

 

 

 

RAZEM

 

1

52,56 pkt.

 

10 pkt.

 

Łącznie –  62,56 pkt.

4

74,46 pkt.

 

7 pkt.

 

Łącznie –  81,46 pkt.

5

90,00 pkt

 

7 pkt.

 

Łącznie –  97,00 pkt.

 

III. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wybrano ofertę:

W części I – oferta nr 3 BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski, ul. Grunwaldzka 71/2, 32-541 Trzebinia w cenie 13 000,00 zł brutto

W części II -  oferta nr 5 Krakowski Ośrodek Szkoleniowo- Doradczy „SEMEKS” Barbara Leśkiewicz – Rzeszutek, ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków w cenie 27 800,00 zł brutto.

IV. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy

V. INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy

VI. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nie dotyczy

 


Data publikacji: 28.09.2018 (14:19)Data aktualizacji: 28.09.2018 (14:22)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 2810
28 wrz 2018 (14:22)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.9.CKZ/2018
28 wrz 2018 (14:22)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.9.CKZ/2018
28 wrz 2018 (14:21)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.9.CKZ/2018
28 wrz 2018 (14:21)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.9.CKZ/2018
28 wrz 2018 (14:20)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.9.CKZ/2018
28 wrz 2018 (14:20)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.9.CKZ/2018
28 wrz 2018 (14:20)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.9.CKZ/2018
28 wrz 2018 (14:19)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.9.CKZ/2018
28 wrz 2018 (14:19)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.9.CKZ/2018

Przejdź do góry strony