Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.17.CKZ/2017

Data ogłoszenia: 13-11-2017

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 10/2017 z dnia 03.11.2017r. na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16

 PCKZiU.271.17.CKZ/2017

 

Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 10/2017 z dnia 03.11.2017r.
na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr  RPMP.10.02.01-12-0241/16

 

realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.11.2017 roku – w terminie składania ofert wpłynęły 1 oferty:

 

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

Wektor Artykuły Biurowe Sp. zo.o.

30-723 Kraków, ul. Golikówka 7

Oferta poprawna

 

W wyniku przeprowadzonej oceny wszystkie oferta została uznana za prawidłową. 

 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

Wektor Artykuły Biurowe Sp. zo.o.

30-723 Kraków, ul. Golikówka 7

100 pkt.

762,17 zł

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 10/2017, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Wektor Artykuły Biurowe Sp.zo.o.

30-723 Kraków ul. Golikówka 7

 

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


Data publikacji: 13.11.2017 (09:51)Data aktualizacji: 13.11.2017 (09:51)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1367

Przejdź do góry strony