Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.27.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 07-10-2019

Termin składania ofert: 17-10-2019, godz: 09:30

„Zakup wraz z dostawą 40 zestawów komputerowych stacjonarnych”

 

Ogłoszenie nr 606869-N-2019 z dnia 2019-10-07 r.


 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

 „Zakup wraz z dostawą 40 zestawów komputerowych stacjonarnych”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Informacja o wyborze najkorzytsnjeszej ofert spośród pozostałych zgodne z art. 94 ust 3  /załącznik/ 25.10.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty /załącznik 22/10/2019/ 

Protokół z otwarcia ofert 17.10.2019  /załącznik/ 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ /załącznik 09.10.2019/ 

 

załączniki:

  1. SIWZ
  2. Ogłoszenie 606869-N-2019 z dnia 2019-10-07 r
  3.  Formularz oferty - załącznik A do SIWZ,
  4. Kosztorys ofertowy – załącznik A1
  5. Załącznik nr A2 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
  6. Załącznik nr A3 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
  7. Załącznik nr B do SIWZ - wzór umowy,
  8. Załącznik  I - cpu passmark list 02-10-19
  9. Załącznik  - II gpu passmark list 02-10-19

 

 

 


Data publikacji: 07.10.2019 (15:19)Data aktualizacji: 25.10.2019 (11:40)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 2362
25 paź 2019 (11:40)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.27.CKZ.2019
22 paź 2019 (13:01)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.27.CKZ.2019
17 paź 2019 (11:56)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.27.CKZ.2019
09 paź 2019 (10:25)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.27.CKZ.2019
07 paź 2019 (15:19)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.27.CKZ.2019

Przejdź do góry strony