Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.4.CKZ.2021

Data ogłoszenia: 22-02-2021

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.4.CKZ.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku na dostawę radioodtwarzaczy oraz zestawów słuchawek do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19

 PCKZiU.271.4.CKZ.2021                             Wieliczka, dnia 22 lutego 2021 roku

 

 

Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.4.CKZ.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku na dostawę radioodtwarzaczy oraz zestawów słuchawek do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu
„Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”
nr  RPMP.10.02.01-12-0043/19

 

realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11 lutego  2021 roku – w terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty:

 

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

PHU BMS sp. j. Z. Bielecki

ul. Staszica 22; 82-500 Kwidzyń

Zaoferowany radioodtwarzacz posiada wyłącznie analogowe radio (wymóg radio cyfrowe).

2

WAM Wojciech Smolak

 

36-072 Świlcza, Świlcza 147K

Oferta poprawna

3

PPHU CHEC

 

ul. Nałkowskiej 16 D

41-700 Ruda Śląska

Zaoferowany radioodtwarzacz posiada wyłącznie analogowe radio (wymóg radio cyfrowe).

 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

2

WAM Wojciech Smolak

 

36-072 Świlcza, Świlcza 147K

100,00 pkt

3690,00 zł

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr PCKZiU.271.4.CKZ.2021, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

WAM Wojciech Smolak

36-072 Świlcza, Świlcza 147K
 w cenie łącznej brutto: 3690,00 zł
(słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 gr).

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


Data publikacji: 22.02.2021 (14:27)Data aktualizacji: 22.02.2021 (14:27)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 865

Przejdź do góry strony