Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.8.CKZ.2021

Data ogłoszenia: 29-07-2021

Termin składania ofert: 25-08-2021, godz: 12:00

„Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych”

POWIATOWE CENTRUM KSZTŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

 Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105

32-020 Wieliczka

Ogłoszenie o zamówieniu -DOSTAWY

„Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych”

Oznaczenie sprawy: PCKZIU.271.8.CKZ.2021

Nr ogłoszenia na w BZP - Ogłoszenie nr 2021/BZP 00131460/01 z dnia 2021-07-29

Strona postępowania

http://www.pckziu.mirobip.pl/ 

Powtórzenie czynności - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.10.2021- załącznik 

Informacja o unieważnieniu czynności w postępowaniu - 11.10.2021 -załącznik 

Informacja o powtórzeniu czynnosci badania ofert i unieważnieniu postępowania.- załącznik 14.09.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zalącznik 08.09.2021 

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o kwocie jaką zamawiający przeznaczy na zamówienie -załącznik 25.08.2021 godz. 12:14

Pytania i odpowiedzi do SWZ z dnia 19.08.2021 -załącznik 

Pytania i odpowiedzi do SWZ 18.08.2021 - załącznik 

Pytania i odpowiedzi do SWZ 17.08.2021 -załącznik 

Pytania i odpowiedzi do SWZ 01.08.2021 -załącznik 

 

 1. Ogłoszenie
 2. SWZ
 3. Załączniki do SWZ
 4. Formularz oferty - załącznik A do SWZ,
 5. Opis oferowanego sprzętu – załącznik A1   
 6. Załącznik nr A2 do SWZ - zgodnie z art. 125 ust 1 - załącznik A2 do SWZ
 7. Załącznik nr A3 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108  ust. 1 pkt 5 Pzp,
 8. Załącznik nr A4 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
 9.  Załącznik A5 do SWZ - oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy
 10. Załącznik nr 3 Identyfikator postępowania
 11. Załącznik B  - wzór umowy  
 12. Załącznik nr I - (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) i osiągający w teście z dnia 02.06.2021, stanowiącym załącznik nr I wynik min. 22100 pkt.
 13. Załącznik II - (https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) i osiągająca w teście z dnia 02.06.2021, stanowiącym załącznik nr II wynik min. 800 pkt.

 


Data publikacji: 29.07.2021 (15:26)Data aktualizacji: 21.10.2021 (14:04)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1952
21 paź 2021 (14:04)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2021
11 paź 2021 (14:32)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2021
14 wrz 2021 (16:53)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2021
08 wrz 2021 (09:58)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2021
25 sie 2021 (15:18)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2021
25 sie 2021 (15:17)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2021
25 sie 2021 (12:16)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2021
19 sie 2021 (12:32)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2021
18 sie 2021 (09:16)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2021
17 sie 2021 (10:24)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2021
01 sie 2021 (14:15)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2021
29 lip 2021 (15:26)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2021

Przejdź do góry strony