Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.9.CKZ/2018

Data ogłoszenia: 03-10-2018

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

                                                                                  Wieliczka, dnia 2 października 2018r.

 PCKZiU.271.9.CKZ/2018

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów- ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- edycja IV.”

 

 

1. INFORMACJA O ZAWARCIU UMÓW W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

W części I przedmiot umowy – Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1kW w roku szkolnym 2018/2019

Umowę zawarto w dniu 02.10.2018 r. z BEHAP –BUD S.C. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski, ul. Grunwaldzka 71/2, 32-541 Trzebinia w cenie 13 000,00 zł brutto, nr umowy 272.9.CKZ/2018, data obowiązywania 31.12.2018 r.

 

W części II  przedmiot umowy - Kurs barmański w roku 2018- edycja II

Umowę zawarto w dniu 02.10.2018 r. z Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy SEMEKS Barbara Leśkiewicz-Rzeszutek, ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków w cenie 27 800,00 zł brutto, nr umowy 272.10.CKZ/2018 data obowiązywania 31.12.2018 r.


Data publikacji: 03.10.2018 (16:03)Data aktualizacji: 03.10.2018 (16:03)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1350

Przejdź do góry strony