Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU. 271.2/CKZ/2018

Data ogłoszenia: 21-03-2018

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych’’

                                                                       

Nr sprawy : PCKZiU. 271.2/CKZ/2018

Wieliczka 21 marca 2018 r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych’’

 

I. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU :

 

Część I: PIECZYWO

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

2

Piekarnia S.C. Stanisław Stachura, Gorzków 115, 32-020 Wieliczka

276,10 zł

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

14 dni

 

 

 

30.06.2018

 

Część II: PRODUKTY MLECZARSKIE

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

PALEO-1 Wojciech Śliwa

32-120 Nowe Brzesko, ul. Targowa 2

6268,99 zł

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

14 dni

 

 

 

30.06.2018

3.

Sklep Ogólnospożywczy

Wacław Wrześniak, Tomasz Wrześniak, pl. Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka

7195,93

 

Nie dotyczy

 

 

14 dni

 

 

30.06.2018 r.

 

 

Część III: PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE PRZETWORZONE/PRODUKTY DROBIOWE

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

PALEO-1 Wojciech Śliwa

32-120 Nowe Brzesko, ul. Targowa 2

2668,90 zł

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

14 dni

 

 

 

30.06.2018

 

 

 

Część IV: RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE/ OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY PRZETWORZONE

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

PALEO-1 Wojciech Śliwa

32-120 Nowe Brzesko, ul. Targowa 2

4585,56 zł

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

14 dni

 

 

 

30.06.2018

3.

Sklep Ogólnospożywczy

Wacław Wrześniak, Tomasz Wrześniak, pl. Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka

9966,13 zł

 

Nie dotyczy

 

 

14 dni

 

 

30.06.2018 r.

 

Część V: WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

3.

Sklep Ogólnospożywczy

Wacław Wrześniak, Tomasz Wrześniak, pl. Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka

8299,48

 

Nie dotyczy

 

 

14 dni

 

 

30.06.2018 r.

 

 

Część VI: JAJA

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

PALEO-1 Wojciech Śliwa

32-120 Nowe Brzesko, ul. Targowa 2

1018,00 zł

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

14 dni

 

 

 

30.06.2018

3.

Sklep Ogólnospożywczy

Wacław Wrześniak, Tomasz Wrześniak, pl. Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka

978,00 zł

 

Nie dotyczy

 

 

14 dni

 

 

30.06.2018 r.

 

 

Część VII: PRODUKTY MROŻONE/WARZYWA I OWOCE/

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

PALEO-1 Wojciech Śliwa

32-120 Nowe Brzesko, ul. Targowa 2

1004,07 zł

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

14 dni

 

 

 

30.06.2018

 

 

Część VIII: RYBY I OWOCE MORZA

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

PALEO-1 Wojciech Śliwa

32-120 Nowe Brzesko, ul. Targowa 2

4690,77 zł

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

14 dni

 

 

 

30.06.2018

 

Część IX: PRZYPRAWY

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

PALEO-1 Wojciech Śliwa

32-120 Nowe Brzesko, ul. Targowa 2

1489,42 zł

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

14 dni

 

 

 

30.06.2018

2.

Sklep Ogólnospożywczy

Wacław Wrześniak, Tomasz Wrześniak, pl. Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka

7443,10

 

Nie dotyczy

 

 

14 dni

 

 

30.06.2018 r.

 

 

 

II. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA:

 

Część I

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Termin dostawy częściowej

(40%)

 

RAZEM

 

2

60 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

 

 

 

Część II

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Termin dostawy częściowej

(40%)

 

RAZEM

 

1

60 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

Część III

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Termin dostawy częściowej

(40%)

 

RAZEM

 

1

60 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

Część IV

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Termin dostawy częściowej

(40%)

 

RAZEM

 

1

60 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

Część V

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Termin dostawy częściowej

(40%)

 

RAZEM

 

3

60 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

Część VI

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Termin dostawy częściowej

(40%)

 

RAZEM

 

1

57,64 pkt.

13,33 pkt.

 

Łącznie – 70,97 pkt.

3

60 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

Część VII

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Termin dostawy częściowej

(40%)

 

RAZEM

 

1

60 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

Część VIII

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Termin dostawy częściowej

(40%)

 

RAZEM

 

1

60 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

Część IX

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Termin dostawy częściowej

(40%)

 

RAZEM

 

1

60 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

III. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

Część I Oferta nr 2 Piekarnia S.C. Stanisław Stachura, Gorzków 115, 32-020 Wieliczka w cenie 276,10 zł brutto

 

Część II Oferta nr 1 PALEO-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Targowa 2 w cenie 6268,99 zł

 

Część IV Oferta nr 1 PALEO-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Targowa 2 w cenie 2668,90 brutto

 

Część V Oferta nr 3 Sklep Ogólnospożywczy, Wacław Wrześniak, Tomasz Wrześniak, pl. Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka w cenie 8299,48 zł brutto

 

Część VI Oferta nr 3 Sklep Ogólnospożywczy, Wacław Wrześniak, Tomasz Wrześniak, pl. Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka w cenie 978,00 zł brutto

 

Część VII Oferta nr 1 PALEO-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Targowa 2 w cenie 1004,07 brutto

 

Część VIII Oferta nr 1 PALEO-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Targowa 2 w cenie 4690,77   brutto

 

Część IX Oferta nr 1 PALEO-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Targowa 2 w cenie 1489,42   brutto

 

IV. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

  • nie dotyczy

 

V. INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

  • nie dotyczy

 

VI. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  • nie dotyczy

 


Data publikacji: 21.03.2018 (19:38)Data aktualizacji: 21.03.2018 (19:38)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1520

Przejdź do góry strony