Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.29.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 14-01-2020

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 Wieliczka, dnia 14 stycznia 2020 roku

Znak sprawy: PCKZIU.271.29.CKZ.2019

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA

POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – edycja VIII.

 

 

1. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

W części I postępowania:

Uprzejmie informuję, iż w dniu 14 stycznia 2020 roku  zawarto umowę nr 272.2.CKZ/2020 z Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn”
sp. z o.o. Oddział w Kaliszu
; Al. Wolności 18/1-3; 62-800 Kalisz o wartości  brutto: 20 100,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto złotych 0/100 gr).

Data obowiązywania: 4 lutego 2020 roku .

 

W części II postępowania:

Uprzejmie informuję, iż w dniu 14 stycznia 2020 roku  zawarto umowę nr 272.1.CKZ/2020 z Ryszard Matusiak Trójmiejska Szkoła Barmanów z siedzibą w Gdyni ul. Rdestowa 146 A/3; 81-577 Gdynia o wartości  brutto: 19 200,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto złotych 0/100 gr).

Data obowiązywania: 31 stycznia 2020 roku .

 


Data publikacji: 04.03.2020 (17:07)Data aktualizacji: 04.03.2020 (17:07)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1035

Przejdź do góry strony