Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.8.2023

Data ogłoszenia: 29-06-2023

Termin składania ofert: 06-07-2023, godz: 16:00

Dostawę komputerów stacjonarnych w ilości 15 sztuk.

PCKZiU.271.8.2023

Informacja z otwarcia ofert 06.07.2023 -załącznik 

Pytania i odpowiedzi do zapytania - 04.07.2023- załacznik 

UWAGA ZMIANA MONITORA -01.07.2023

Zapytanie ofertowe

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawę komputerów stacjonarnych w ilości 15 sztuk.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych w ilości 15 sztuk.
 2.  Jeden komputer składa się z następujących podzespołów:
 • Karta graficzna Gigabyte GeForce GT 710 2GB GDDR5 (GV-N710D5-2* GIL)
 • Płyta główna Gigabyte B550 GAMING X V2
 • Zasilacz be quiet! System Power 10 650W (BN328)
 • Procesor AMD Ryzen 5 5600, 3.5 GHz, 32 MB, BOX (100-100000927BOX)
 • Pamięć Patriot Viper Steel, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL17 (PVS416G360C7K)
 • Obudowa Modecom Oberon Pro (AT-OBERON-PR-10-000000-0002)
 • Dysk SSD Samsung 970 EVO Plus 500GB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe (MZ-V7S500BW)
 • Napęd Asus DRW-24D5MT/BLK/B/AS (90DD01Y0-B10010)
 • Monitor Philips V-line 273V7QDAB/00
 • Monitor Philips V-line 243V7QDAB/00
 1. Termin wykonania 30 dni od podpisania umowy
 2. Gwarancja min 24 miesiące.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia komputerów w fabrycznych opakowaniach wraz z dokumentacją użytkową, opisującą w języku polskim funkcje i sposób eksploatacji sprzętu, wraz z instrukcjami obsługi, konserwacji, gwarancjami itp.
 4. Koszty transportu, opakowania i montażu przedmiotu zamówienia, pokrywa Wykonawca.

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim.
 3. Ofertę należy przygotować wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr A niniejszego zaproszenia.
 4. W ofercie należy podać cenę brutto i cenę netto całości zamówienia. W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 5. Termin złożenia oferty - do dnia  06.07.2023 r. do godz. 16:00
 6. Informacje szczegółowe: Jacek Micherdziński  tel. +48 530 277 139

email zamowienia@pckziu-wieliczka.pl   

 1. Złożenie oferty:
 1. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania o cenę, w raz z podpisem osoby upoważnionej w formie skanu.
 2. Ofertę należy przesłać na adres wypełnionej zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania o cenę., email zamowienia@pckziu-wieliczka.pl  z opisem w tytule oferta do zapytania cenowego nr PCKZiU.271.8.2023
 1. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce z dnia 04.01.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych netto w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce.

 

 1.  PROCEDURA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosowane kryterium: Najniższa Cena brutto = waga 100%
 2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych, spełniających wszystkie warunki określone w niniejszym zaproszeniu.
 3. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z powodu złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych – Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
 4. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje drogą e-mailową wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
 5. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki rachunkowe.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania, którego dotyczy niniejsze zaproszenie – bez podania przyczyny.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022r r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego1), 2) (Dz.U 2022  Poz. 835) ( w celu wykazania braku podstaw wykluczenia należy uzupełnić pkt. 7 oferty)
 2.  Załączniki do zapytania ofertowego

- wzór umowy

- formularz oferty

 

 

 

 

 


Data publikacji: 29.06.2023 (13:52)Data aktualizacji: 06.07.2023 (16:59)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 478
06 lip 2023 (16:59)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.8.2023
04 lip 2023 (13:12)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.8.2023
01 lip 2023 (09:19)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.8.2023
29 cze 2023 (13:52)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.8.2023

Przejdź do góry strony