Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.22/2017

Data ogłoszenia: 30-11-2017

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą akcesoriów i części komputerowych

 

 

PCKZIU.271.22/2017

 

Wieliczka 30 listopada 2017 r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup wraz z dostawą akcesoriów i części komputerowych

 

 

I. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU :

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Infus Katarzyna Fuśnik

Ul. Sienkiewicza 7A/4, 10-268 Olsztyn

11 746,50 zł

 

30 miesięcy

 

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

7 dni od daty podpisania umowy

2

Firma KALI Piotr Gromek, Rożnowa 49, 32-020 Wieliczka

13 799,38 zł

24 miesiące

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

7 dni od daty podpisania umowy

 

 

II. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA:

 

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

 

Liczba pkt. w kryterium

Okres gwarancji(40%)

 

 

RAZEM

 

1

60,00 pkt.

 

40,00 pkt.

 

Łącznie – 100,00 pkt.

2

51,07 pkt.

 

26,67 pkt.

 

Łącznie –77,74 pkt.

 

 

 

III. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wybrano ofertę:

 

Nr 1  inFUS Katarzyna Fuśnik, ul. Sienkiewicza 7A/4, 10-268 Olsztyn w cenie 11 746,50 zł

 

IV. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

Nie dotyczy

 

V. INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

Nie dotyczy

 

VI. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Nie dotyczy

 


Data publikacji: 30.11.2017 (15:25)Data aktualizacji: 30.11.2017 (15:25)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1561

Przejdź do góry strony