Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.17.EMW/2019

Data ogłoszenia: 07-05-2019

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 11/2019 z dnia 30.04.2019r.

 PCKZiU.271.17.EMW/2019

 

 Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 11/2019 z dnia 30.04.2019r.

na usługę dostawy materiałów biurowych dla uczestników projektu

ERASMUS+„Międzynarodowe Wykształcenie – ciąg dalszy”

nr  2018-1-PL01-KA102-047749

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.04.2019 roku – w terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta:

 

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

Firma Handlowo-Usługowa „JAX” Michał Sikora

Ul. Wygoda 25

32-020 Wieliczka

Oferta poprawna

 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny oferta została uznana za prawidłową. 

 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

Firma Handlowo-Usługowa „JAX” Michał Sikora

Ul. Wygoda 25

32-020 Wieliczka

100 pkt.

254,45 zł

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 11/2019, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Firma Handlowo-Usługowa „JAX”

Ul. Wygoda 25, 32-020 Wieliczka

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.

 

 


Data publikacji: 07.05.2019 (12:39)Data aktualizacji: 07.05.2019 (12:39)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1296

Przejdź do góry strony