Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.14.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 02-04-2019

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 8/2019 z dnia 26.03.2019r. na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16

 PCKZiU.271.14.CKZ.2019

 

Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 8/2019 z dnia 26.03.2019r.
na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr  RPMP.10.02.01-12-0241/16

 

realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2019 roku – w terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty:

 

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

Firma handlowo-usługowa „JAX” Michał Sikora

32-020 Wieliczka, ul. Wygoda 25

Oferta poprawna

2.

Edyta Nogaj BELLY

30-198 Kraków, ul. Weryhy-Darowskiego 11/15

Oferta poprawna

 

 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

Firma handlowo-usługowa „JAX” Michał Sikora

32-020 Wieliczka, ul. Wygoda 25

100,00 pkt.

5.466,00 zł

2.

Edyta Nogaj BELLY

30-198 Kraków, ul. Weryhy-Darowskiego 11/15

68,27 pkt.

8006,95 zł

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 8/2019, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Firma handlowo-usługowa „JAX” Michał Sikora

32-020 Wieliczka, ul. Wygoda 25

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


Data publikacji: 02.04.2019 (11:30)Data aktualizacji: 02.04.2019 (11:30)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1320

Przejdź do góry strony