Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.8.CKZ/2018

Data ogłoszenia: 03-10-2018

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych’’

 

 

Nr sprawy : PCKZiU.271.8.CKZ/2018

 

Wieliczka 3 października  2018 r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych’’

 

I. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU :

 

Część I: PIECZYWO

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Paleo-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul.  Targowa 2

 

176,00 zł

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

7 dni

 

 

 

do dnia 31.12.2018

 

 

Część II: PRODUKTY MLECZARSKIE

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Paleo-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul.  Targowa 2

 

3151,20 zł

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

7 dni

 

 

 

do dnia 31.12.2018

 

 

Część III: RÓŻNE PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE PRZETWORZONE/PRODUKTY DROBIOWE

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Paleo-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul.  Targowa 2

 

3853,51

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

7 dni

 

 

 

do dnia 31.12.2018

 

Część IV: PRODUKTY SPOŻYWCZE/ OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY PRZETWORZONE

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Paleo-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul.  Targowa 2

 

 

1004,52 zł

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

7 dni

 

 

 

do dnia 31.12.2018

 

 

Część V: WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Paleo-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul.  Targowa 2

 

 

3307,77 zł

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

7 dni

 

 

 

do dnia 31.12.2018

 

 

Część VI: JAJA

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

 Paleo-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul.  Targowa 2

 

 

 

1149,05

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

7 dni

 

 

do dnia 31.12.2018

2.

Ferma Kur NIOSEK

Anna Baran, 32-447 Siepraw, ul. Jana Pawła II 178

863,94 zł

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

7 dni

 

 

do dnia 31.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część VII: PRODUKTY MROŻONE WARZYWA I OWOCE

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Paleo-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul.  Targowa 2

305,14

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

7 dni

 

 

 

do dnia 31.12.2018

 

 

Część VIII: PRODUKTY MROZONE/FAST FOOD/ RYBY MROŻONE I RODUKTY Z RYB

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Paleo-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul.  Targowa 2

421,50 zł

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

7 dni

 

 

 

do dnia 31.12.2018

 

 

Część IX: PRZYPRAWY

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Paleo-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul.  Targowa 2

115,87 zł

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

7 dni

 

 

 

do dnia 31.12.2018

 

 

 

II. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA:

 

Część I

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Liczba pkt. w kryterium

Termin dostawy częściowej

 Cena (40%)

 

RAZEM

 

1

60 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

 

 

 

 

 

Część II

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Liczba pkt. w kryterium

Termin dostawy częściowej

 Cena (40%)

 

RAZEM

 

1

60 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

Część III

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Liczba pkt. w kryterium

Termin dostawy częściowej

 Cena (40%)

 

RAZEM

 

1

60 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 78,78 pkt.

 

Część IV

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Liczba pkt. w kryterium

Termin dostawy częściowej

Cena (40%)

 

 

RAZEM

 

1

60 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

Część V

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Liczba pkt. w kryterium

Termin dostawy częściowej

Cena (40%)

 

 

RAZEM

 

1

60 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

Część VI

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Liczba pkt. w kryterium

Termin dostawy częściowej

Cena (40%)

 

 

RAZEM

 

1

60 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

Część VII

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Liczba pkt. w kryterium

Termin dostawy częściowej

 Cena (40%)

 

RAZEM

 

1

60 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

Część VIII

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Liczba pkt. w kryterium

Termin dostawy częściowej

Cena (40%)

 

 

RAZEM

 

1

60 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

Część IX

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Liczba pkt. w kryterium

Termin dostawy częściowej

 Cena (40%)

 

RAZEM

 

1

60 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

 

III. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Część I Oferta nr 1 PALEO-1 Wojciech Śliwa, ul. Targowa 2, 32-120 Nowe Brzesko w cenie 176,00 zł

 

Część II Oferta nr 1 PALEO-1 Wojciech Śliwa, ul. Targowa 2, 32-120 Nowe Brzesko w cenie 3151,20 zł

 

Część III Oferta nr 1 PALEO-1 Wojciech Śliwa, ul. Targowa 2, 32-120 Nowe Brzesko w cenie 3853,51 zł

 

Część IV Oferta nr 1 PALEO-1 Wojciech Śliwa, ul. Targowa 2, 32-120 Nowe Brzesko w cenie 1004,52 zł

 

Część V Oferta nr 1 PALEO-1 Wojciech Śliwa, ul. Targowa 2, 32-120 Nowe Brzesko w cenie 3307,77 zł

 

Część VI Oferta nr 1 PALEO-1 Wojciech Śliwa, ul. Targowa 2, 32-120 Nowe Brzesko w cenie 1149,05 zł

 

Część VII Oferta nr 1 PALEO-1 Wojciech Śliwa, ul. Targowa 2, 32-120 Nowe Brzesko w cenie 305,14 zł

 

Część VIII Oferta nr 1 PALEO-1 Wojciech Śliwa, ul. Targowa 2, 32-120 Nowe Brzesko w cenie 421,50 zł

 

Część IX Oferta nr 1 PALEO-1 Wojciech Śliwa, ul. Targowa 2, 32-120 Nowe Brzesko w cenie 115,87 zł

 

 

 

IV. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

  • nie dotyczy

 

 

 

V. INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

  • nie dotyczy

 

VI. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

  • nie dotyczy

 


Data publikacji: 03.10.2018 (16:06)Data aktualizacji: 03.10.2018 (16:06)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1438

Przejdź do góry strony