Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.19.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 19-07-2019

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 12/2019 z dnia 03.07.2019r. na usługę dostawy krzeseł i biurek szkolnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”

PCKZiU.271.19.CKZ.2019

 

Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 12/2019 z dnia 03.07.2019r.
n
a usługę dostawy krzeseł i biurek szkolnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”

 

realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2019 roku – w terminie składania ofert wpłynęły 4 oferty:

 

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

Drzewiarz – BIS Sp.zo.o.

87-600 Lipno, ul. K. Wyszyńskiego 46a

Oferta poprawna

2.

Moje Bambino Sp.zo.o. Sp.k.

93-428 Łódź, ul. Graniczna 46

Oferta niepoprawna

3.

Nowa Szkoła Sp.zo.o.

90-248 Łódź, ul. POW 25

Oferta niepoprawna

4.

FPN Kartuzy Witold Stec

83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 41

Oferta poprawna

 

 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

FPN Kartuzy Witold Stec

83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 41

100,00 pkt.

34.951,68 zł

2.

Drzewiarz – BIS Sp.zo.o.

87-600 Lipno, ul. K. Wyszyńskiego 46a

92,50 pkt.

37.785,60 zł

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 12/2019, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

FPN Kartuzy Witold Stec

83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 41

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


 


Data publikacji: 19.07.2019 (12:31)Data aktualizacji: 19.07.2019 (12:31)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1284

Przejdź do góry strony