Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.1/CKZ/2018

Data ogłoszenia: 16-02-2018

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Piłsudskiego 105

32-020 Wieliczka

                                                                             Wieliczka, dnia 16 lutego 2018r.

PCKZiU.271.1/CKZ/2018

                                                                              

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

                                                              

                                                              

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„ Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych”.

 

PCKZiU z siedzibą w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 105, zwany w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przedstawia informację z otwarcia ofert.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.02.2018 r. do godz. 08:45 złożono 2 oferty:

 

 

Część I: PIECZYWO

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 277,14 zł brutto

 

Brak ofert

 

 

Część II: PRODUKTY MLECZARSKIE

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 14 499,98 zł brutto

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

PALEO-1 Wojciech Śliwa

32-120 Nowe Brzesko, ul. Targowa 2

brak

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

brak

 

 

 

Brak

2.

Sklep Ogólnospożywczy

Wacław Wrześniak, Tomasz Wrześniak, pl. Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka

7195,93

 

Nie dotyczy

 

 

14 dni

 

 

30.06.2018 r.

 

 

 

 

 

Część III: PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE PRZETWORZONE/PRODUKTY DROBIOWE

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 3475,25 zł brutto

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

PALEO-1 Wojciech Śliwa

32-120 Nowe Brzesko, ul. Targowa 2

brak

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

brak

 

 

 

Brak

 

 

 

Część IV: RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE/ OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY PRZETWORZONE

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 18 729,23 zł brutto

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

PALEO-1 Wojciech Śliwa

32-120 Nowe Brzesko, ul. Targowa 2

brak

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

brak

 

 

 

Brak

2.

Sklep Ogólnospożywczy

Wacław Wrześniak, Tomasz Wrześniak, pl. Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka

10 327,00

 

Nie dotyczy

 

 

14 dni

 

 

30.06.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część V: WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 4526,75 zł brutto

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

2.

Sklep Ogólnospożywczy

Wacław Wrześniak, Tomasz Wrześniak, pl. Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka

8299,48

 

Nie dotyczy

 

 

14 dni

 

 

30.06.2018 r.

 

 

 

Część VI: JAJA

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1879,90 zł brutto

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

PALEO-1 Wojciech Śliwa

32-120 Nowe Brzesko, ul. Targowa 2

brak

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

brak

 

 

 

Brak

2.

Sklep Ogólnospożywczy

Wacław Wrześniak, Tomasz Wrześniak, pl. Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka

978,00

 

Nie dotyczy

 

 

14 dni

 

 

30.06.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część VII: PRODUKTY MROŻONE/WARZYWA I OWOCE/

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 816,04 zł brutto

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

PALEO-1 Wojciech Śliwa

32-120 Nowe Brzesko, ul. Targowa 2

brak

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

brak

 

 

 

Brak

 

 

 

Część VIII: RYBY I OWOCE MORZA

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1552,45 zł brutto

 

 

Część IX: PRZYPRAWY

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2560,08 zł brutto

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

PALEO-1 Wojciech Śliwa

32-120 Nowe Brzesko, ul. Targowa 2

brak

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

brak

 

 

 

Brak

2.

Sklep Ogólnospożywczy

Wacław Wrześniak, Tomasz Wrześniak, pl. Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka

7443,10

 

Nie dotyczy

 

 

14 dni

 

 

30.06.2018 r.

 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy.

Wzory oświadczeń znajdują się w zał. nr 3 do SIWZ

 


Data publikacji: 16.02.2018 (16:07)Data aktualizacji: 16.02.2018 (16:07)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1605
16 lut 2018 (16:07)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.1/CKZ/2018
16 lut 2018 (16:07)Mariusz Grzesiński»Nowa strona (1)

Przejdź do góry strony