Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.3.CKZ.2021

Data ogłoszenia: 11-02-2021

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.3.CKZ.2021 z dnia 3 lutego 2021 roku na dostawę tablicy szklanej i pisaków do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19

 PCKZiU.271.3.CKZ.2021 Wieliczka, dnia 11 lutego 2021 roku

 

 

Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.3.CKZ.2021 z dnia 3 lutego 2021 roku na dostawę tablicy szklanej i pisaków do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu

Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”

nr RPMP.10.02.01-12-0043/19

 

 

realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 3 lutego 2021 roku – w terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty:

 

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

ALLBOARDS POLSKA sp. z o.o. sp. k.

Ul. Kamienna 10,
31-403 Kraków

Oferta poprawna

2

Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o.

Ul. Golikówka 7
30-723 Kraków

Oferta poprawna

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOBOS Sp. z o. o.

Ul. Medweckiego 17
31-870 Kraków

Oferta poprawna

 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

ALLBOARDS POLSKA sp. z o.o. sp. k.

ul. Kamienna 10,
31-403 Kraków

73,49 pkt

1778,38 zł

2

Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o.

Ul. Golikówka 7
30-723 Kraków

100 pkt.

1306,86 zł

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOBOS Sp. z o. o.

Ul. Medweckiego 17
31-870 Kraków

60,64 pkt

2154,96 zł

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr PCKZiU.271.3.CKZ.2021, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o.
Ul. Golikówka 7

30-723 Kraków

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


Data publikacji: 11.02.2021 (14:03)Data aktualizacji: 11.02.2021 (14:04)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 982
11 lut 2021 (14:04)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.3.CKZ.2021
11 lut 2021 (14:03)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.3.CKZ.2021

Przejdź do góry strony