Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.272.2/CKZ/2017

Data ogłoszenia: 01-06-2017

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu – zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego”.

Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

Piłsudskiego 105

32-020 Wieliczka

Wieliczka, dnia 01 czerwca 2017r.

PCKZiU.272.2/CKZ/2017

                                                                              

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

                                                              Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego”.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Wieliczce przy     ul. Piłsudskiego 105, zwane w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przedstawia informację z otwarcia ofert.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 01.06.2017 r. do godz. 08:45 złożono sześć  ofert:

 

 

Część I: Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych i serwerów

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 178 608,00 zł brutto

 

Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Cena brutto wykonania zamówienia  

 

Okres gwarancji

 

 

Termin płatności

 

 

Termin wykonania zamówienia

1  System Data Sp. z o.o.

 

  1. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

245 717,10  

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

2 F.H.U. HORYZONT

 

Krzysztof Lech

  1. 11 Listopada 21

38-300 Gorlice

242 800,00  

 

 

 

60 miesięcy

 

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

3 PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o.

 

  1. Kilińskiego 6

28-230 Połaniec

202 434,00  

 

 

 

60 miesięcy

 

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

4 CPU ZETO Sp.  z o.o.

 

  1. Powstańców Wielkopolskich 20

58-500 Jelenia Góra

277 778,16  

 

 

 

60 miesięcy

 

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

5 WEB-PROFIT Maciej Kuźlik

 

  1. Spokojna 18

41-940 Piekary Śląskie

204 958,00  

 

 

60 miesięcy

 

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

6 PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

 

Al. Mickiewicza 27

31-120 Kraków

262 162,20  

 

 

60 miesięcy

 

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

 

 

Część II: Zakup wraz z dostawą laptopów i zestawów komputerowych

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 15 984,00 zł brutto

Brak ofert

 

Część III: Zakup wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu sieciowego, urządzeń drukujących, projektora, tablicy multimedialnej, sprzętu RTV oraz sprzętu peryferyjnego

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 32 885,26 zł brutto

Brak ofert.

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy.

Wzory oświadczeń znajdują się w zał. nr 3 do SIWZ – zalacznik_nr3

Pełna treść  ogłoszenia – wykaz_ofert

 


Data publikacji: 07.09.2017 (15:35)Data aktualizacji: 07.09.2017 (15:35)
Osoba publikująca: Redaktor Osoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1469

Przejdź do góry strony