Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.22.2019

Data ogłoszenia: 02-09-2019

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 13/2019 z dnia 21.08.2019r.

 

 

 Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 13/2019 z dnia 21.08.2019r.

na zakup i  dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.08.2019 roku – w terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta:

 

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

Wektor Artykuły Biurowe Sp.zo.o.

 30-723 Kraków ul. Golikówka 7

Oferta poprawna 

 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny oferta została uznana za prawidłową. 

 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

Wektor Artykuły Biurowe Sp.zo.o.

 30-723 Kraków ul. Golikówka 7

100 pkt.

2.334,62 zł

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 13/2019, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Wektor Artykuły Biurowe Sp.zo.o.

30-723 Kraków ul. Golikówka 7

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.

 

 


Data publikacji: 02.09.2019 (09:56)Data aktualizacji: 02.09.2019 (09:56)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1245

Przejdź do góry strony