Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.10.2018

Data ogłoszenia: 07-12-2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Wieliczka, dnia 07.12.2018r.

 

INFORMACJA O UNIWEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że w dniu 07.12.2018 r. został unieważniony  przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego” 

CZĘŚĆ I 

"Zakup  wraz z dostawą  pomocy dydaktycznych"

CZĘŚĆ II 

"Zakup   wraz z dostawą  wyposażenia pracowni gastronomicznej”

CZĘŚĆ III

"Zakup  wraz z dostawą i montażem  pieca konwekcyjno –parowego z podstawką” 

oznaczenie sprawy  PCKZIU.271.10.2018

 

 1. CZĘŚĆ I 

"Zakup  wraz z dostawą  pomocy dydaktycznych"

 

 1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz.1986) postępowanie część I,  zostaje unieważnione, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

 1. INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PHU „BMS” Sp. j. Z Bielski, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

cena całkowita oferty: 4 948,29 zł

gwarancja jakości:  24   m-c 

2

 es Gastro, Imperium logistyk Ewa Stępień, Grodzisko 75A, 95-030 RZGÓW, 

cena całkowita oferty:  5 657,21 zł

gwarancja jakości: 12  m-c 

 1.  

 

 1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT NA PODST. ATR. 89 UST 1 PKT. 2

 

 1. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PHU „BMS” Sp. j. Z Bielski, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                           z zastrzeżeniem art. 87. ust 2 i 3 ;

Uzasadnienie: 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w kosztorysie ofertowym

-  poz. 14 Zestaw garnków,  nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymagał aby garnki posiadały stalowe uchwyty, natomiast przedstawione w ofercie garnki posiadają uchwyty silikonowe.

- poz. 15  komplet 3 dzbanków z miarką,  nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymagał aby miarki były z uchwytem               i dziubkiem ułatwiającym wylewanie. Przedstawione w ofercie pojemniki nie      posiadają uchwytów ani dziubków.

W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  oferta zostaje odrzucona na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2.

 

 1. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta nr 1 złożona przez es Gastro, Imperium logistyk Ewa Stępień, Grodzisko 75A, 95-030 RZGÓW,  została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87. ust 2 i 3 ;

Uzasadnienie: 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w kosztorysie ofertowym

-  poz. 12 Nóż uniwersalny, nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymagał aby nóż był uniwersalny  wykonany ze stali nierdzewnej utwardzonej poprzez walcowanie. Przedstawiony w ofercie nóż  jest ząbkowany i brak informacji o utwardzeniu przez walcowanie.

- poz. 15  komplet dzbanków z miarką nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymagał aby dzbanki były do odmierzania produktów płynnych i sypkich, posiadały trzy miarki, w ofercie wykonawca zaoferował pojemniki do odmierzania płynnych produktów, jedna miarka

W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferta zostaje odrzucona na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2.

                              

 1. CZĘŚĆ II 

 

"Zakup   wraz z dostawą  wyposażenia pracowni gastronomicznej”

 

 1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz.1986) postępowanie część II,  zostaje unieważnione, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

 1. INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PHU „BMS” Sp. j. Z Bielski, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

cena całkowita oferty: 88 968,81 zł

gwarancja jakości:   24  m-c

 

 

 1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT NA PODST. ATR. 89 UST 1 PKT. 2 
  1.  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PHU „BMS” Sp. j. Z Bielski, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87. ust 2 i 3 ;

Uzasadnienie: 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w kosztorysie ofertowym

-  poz. 24 termometr sonda   - nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wskazany w ofercie termometr ELITECH  TMP-10-C jest zwykłym termometrem elektronicznym z baterią a nie termometrem sondą do żywności. 

- poz. 25 sznurek do mięsa -  nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wskazany w ofercie sznurek  Linotech SZ-14 jest sznurkiem jutowym a nie jak wymagania w SIWZ z bawełny naturalnej.

W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferta zostaje odrzucona na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2.

 

                                                                                     

 1. CZĘŚĆ III

"Zakup  wraz z dostawą i montażem  pieca konwekcyjno –parowego z podstawką”

 

 1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz.1986) postępowanie część III,  zostaje unieważnione, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 1. INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PHU „BMS” Sp. j. Z Bielski, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

cena całkowita oferty: 26 789,40 zł 

gwarancja jakości: 48 m-c 

2

 es Gastro, Imperium logistyk Ewa Stępień, Grodzisko 75A, 95-030 RZGÓW, 

cena całkowita oferty: 30 729,30 zł 

gwarancja jakości:   24  m-c 

 

 1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT NA PODST. ATR. 89 UST 1 PKT. 2

3.1  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PHU „BMS” Sp. j. Z Bielski, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87. ust 2 i 3 ;

Uzasadnienie: 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w kosztorysie ofertowym piec konwekcyjn-parowego pod nazwą:  HENDI + dodatkowe wyposażenia pieca + podstawa, ICET101, zgodnie z opisem parametrów technicznych nie posiada automatycznej stacji uzdatniania wody z podłączeniem.

W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zostaje odrzucona na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2.

 

3.2 Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta nr 1 złożona przez es Gastro, Imperium logistyk Ewa Stępień, Grodzisko 75A, 95-030 RZGÓW,   została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87. ust 2 i 3 ;

Uzasadnienie: 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w kosztorysie ofertowym piec konwekcyjn-parowego pod nazwą:  LAINOX, ICON101,  ICET101, zgodnie z opisem parametrów technicznych nie posiada automatycznej stacji uzdatniania wody z podłączeniem.

W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zostaje odrzucona na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2.


Data publikacji: 07.12.2018 (14:45)Data aktualizacji: 07.12.2018 (14:47)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1733
07 gru 2018 (14:47)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.10.2018
07 gru 2018 (14:46)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.10.2018
07 gru 2018 (14:46)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.10.2018
07 gru 2018 (14:45)Mariusz Grzesiński»Informacja o unieważnieniu postępowania

Przejdź do góry strony