Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.24.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 17-10-2019

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 Wieliczka, dnia 17 października 2019 roku

Znak sprawy: PCKZIU.271.24.CKZ.2019

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA

POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – edycja VI.

 

 

1. INFORMACJA O ZAWARCIU UMÓW W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

 

W części II:  Kurs barmański w roku 2019 (24 osoby: 2 x 12 osób)

zawarto w dniu 14 października 2019 roku umowę nr 272.15.CKZ/2019  z Wykonawcą: Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9 30-418 Kraków w cenie brutto: 10 800,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych 0/100 gr); data obowiązywania: 30 listopada 2019 roku .

 

W części III: Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW w roku 2019 (SEP grupa G1 typu „eksploatacja”) w roku 2019 (24 osoby: 2 x 12 osób) zawarto w dniu 14 października 2019 roku umowę nr 272.16.CKZ/2019  z Wykonawcą:  Centrum Szkolenia Zawodowego Spółka z o.o. ul. A. Grottgera 58 32-020 Wieliczka w cenie brutto: 13 872,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 0/100 gr); data obowiązywania: 30 listopada 2019 roku .

 

W części IV: Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW  w roku 2019 (SEP grupa G1 typu „eksploatacja + dozór”) w roku 2019 (1 grupa x 9 osób - nauczyciele)

zawarto w dniu 14 października 2019 roku umowę nr 272.17.CKZ/2019z Wykonawcą:  BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski 32-541 Trzebinia u. Grunwaldzka 71/2 w cenie brutto: 7 740,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset czterdzieści złotych 0/100 gr); data obowiązywania: 30 listopada 2019 roku .

 

 

 


Data publikacji: 17.10.2019 (13:17)Data aktualizacji: 17.10.2019 (13:17)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1305

Przejdź do góry strony