Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.7/CKZ/2017

Data ogłoszenia: 06-09-2017

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych (PCKZIU.271.7/CKZ/2017)

 

PCKZIU.271.7/CKZ/2017 Wieliczka 6 września 2017 r.


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych

 

  1. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU :

Część I PIECZYWO

Część II PRODUKTY MLECZARSKIE

Brak ofert

Część III PRODUKTY  ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE PRZETWORZONE / PRODUKTY DROBIOWE

Brak ofert

Część IV RÓŻNE  PRODUKTY SPOŻYWCZE/OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY PRZETWORZONE

Brak ofert

Część V WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE

Brak ofert

Część VI JAJA

Brak ofert

Cześć VII PRODUKTY  MROŻONE /FAST FOOD/ RYBY MROŻONE I PRODUKTY Z RYB

Brak ofert

Część VIII RYBY I OWOCE MORZA

Brak ofert

Część IX PRZYPRAWY

Brak ofert

  1. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy

  1. INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy

  1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W części I i IX przedmiotowe postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp. bowiem do chwili składania ofert tj. do dnia 1 września 2017 r. godz. 08:45 nie złożono żadnej oferty w żadnej ze wskazanych części.

 


Data publikacji: 07.09.2017 (15:54)Data aktualizacji: 07.09.2017 (15:54)
Osoba publikująca: Redaktor Osoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1404

Przejdź do góry strony