Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU. 271.8/CKZ/2018

Data ogłoszenia: 18-09-2018

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 Wieliczka, dnia 17 września 2018 r.

PCKZIU. 271.8/CKZ/2018

 

 

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

                                                              

                                                              

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„ Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych”.

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce z siedzibą w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 105, zwany w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przedstawia informację z otwarcia ofert.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.09.2018 r. do godz. 08:45 złożono 2 oferty:

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 68 000,00 zł brutto

 

Część I: PIECZYWO

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Paleo-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul.  Targowa 2

 

176,00 zł

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

7 dni

 

 

 

do dnia 31.12.2018

 

 

Część II: PRODUKTY MLECZARSKIE

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Paleo-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul.  Targowa 2

 

3151,20 zł

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

7 dni

 

 

 

do dnia 31.12.2018

 

Część III: RÓŻNE PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE PRZETWORZONE/PRODUKTY DROBIOWE

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Paleo-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul.  Targowa 2

 

3853,51

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

7 dni

 

 

 

do dnia 31.12.2018

 

Część IV: PRODUKTY SPOŻYWCZE/ OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY PRZETWORZONE

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Paleo-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul.  Targowa 2

 

 

1004,52 zł

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

7 dni

 

 

 

do dnia 31.12.2018

 

Część V: WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Paleo-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul.  Targowa 2

 

 

3307,77 zł

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

7 dni

 

 

 

do dnia 31.12.2018

 

Część VI: JAJA

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

 Paleo-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul.  Targowa 2

 

 

 

1149,05

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

7 dni

 

 

do dnia 31.12.2018

2.

Ferma Kur NIOSEK

Anna Baran, 32-447 Siepraw, ul. Jana Pawła II 178

863,94 zł

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

7 dni

 

 

do dnia 31.12.2018

 

Część VII: PRODUKTY MROŻONE WARZYWA I OWOCE

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Paleo-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul.  Targowa 2

305,14

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

7 dni

 

 

 

do dnia 31.12.2018

 

Część VIII: PRODUKTY MROZONE/FAST FOOD/ RYBY MROŻONE I RODUKTY Z RYB

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Paleo-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul.  Targowa 2

421,50 zł

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

7 dni

 

 

 

do dnia 31.12.2018

 

 

Część IX: PRZYPRAWY

 

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Paleo-1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul.  Targowa 2

115,87 zł

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

7 dni

 

 

 

do dnia 31.12.2018

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy.

Wzory oświadczeń znajdują się w zał. nr 3 do SIWZ

 


Data publikacji: 18.09.2018 (16:25)Data aktualizacji: 18.09.2018 (16:25)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1391

Przejdź do góry strony