Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.4.CKZ/2018

Data ogłoszenia: 13-06-2018

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/2018 z dnia 18.05.2018 r. na usługę dostawy wyposażenia hotelowego do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16

  PCKZiU.271.4.CKZ/2018                               Wieliczka, 13 czerwca 2018 roku

 

 

 Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/2018 z dnia 18.05.2018 r.

na usługę dostawy wyposażenia hotelowego do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16  

 

realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2018 roku – w terminie składania ofert (dnia 28 maja 2018 r. do godz. 15.30) wpłynęły 4 oferty:

 

 

Numer oferty.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

Agencja Usługowo Handlowa Wiktor

Kosmowski

ul. Rumska 3C/10

81-074 Gdynia

Oferta niepoprawna. Brak wymaganych oświadczeń zawartych w formularzu oferty.  

   

 

2.

SIM Urządzenia Czyszczące s.c. A. Szewczyk, W. Mucha

Ul. Zbożowa 3, 30-002 Kraków

Oferta poprawna

 

3.

DABEX Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o.

41-709 Ruda Śląska ul. Żelazna 4

Oferta poprawna

 

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
"DTJ" Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1A, 25-116 Kielce

Oferta poprawna

 

:

 

 

 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny oferta nr 1 została uznana z nieprawidłową.  Pozostałe oferty numer 2, 3 i 4 uznano za poprawne. Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Numer oferty

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

2

SIM Urządzenia Czyszczące s.c. A. Szewczyk, W. Mucha

ul. Zbożowa 3, 30-002 Kraków

91,75 pkt

1624,00 zł

 

3

DABEX Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o.

41-709 Ruda Śląska ul. Żelazna 4

100,00 pkt

1490,00 zł

 

4

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
"DTJ" Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1A, 25-116 Kielce

33,77 pkt

 4411,78
 zł

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 1/2018, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

DABEX Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o.

41-709 Ruda Śląska ul. Żelazna 4
 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


Data publikacji: 13.06.2018 (16:51)Data aktualizacji: 13.06.2018 (16:51)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1345

Przejdź do góry strony