Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.11.2018

Data ogłoszenia: 17-12-2018

INFORACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

 Wieliczka, dnia 17.12.2018r.

 

INFORACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

Informuję, że w dniu 17 grudnia 2018 r. został unieważnion przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego” część I ,  oznaczenie sprawy  PCKZIU.271.11.2018

 

CZĘŚĆ I 

" Zestaw komputerowy (ze sterownikami, kompletem kabli)

  1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz.1986) postępowanie część I,  zostaje unieważnione, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  1. INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH
Oferta nr 1   

Nazwa firmy: Web-Profit Maciej Kuźlik

41-940 Piekary Śląskie

Ul. Spokojna 18

 

Część I

cena całkowita oferty 19 680 zł brutto (16 000 zł netto)

gwarancja jakości:  36  m-c

Ostateczny termin wykonania:  7 dni od podpisania umowy

Warunki zapłaty: do 14  dni

Oferta nr 2   

Nazwa firmy: Global Hardware Solutions Sp. z o.o., Osadnicza 1, 87 – 100 Toruń

 

Część I

cena całkowita oferty 15 950, 00 zł brutto (15 650,81 zł netto)

gwarancja jakości:  24 m-c

Ostateczny termin wykonania:  7 dni od podpisania umowy

Warunki zapłaty: do 14  dni

  1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT NA PODST. ATR. 89 UST 1 PKT. 2

3.1  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta nr 1 złożona przez Web-Profit Maciej Kuźlik,41-940 Piekary Śląskie, Ul. Spokojna 18została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  z zastrzeżeniem art. 87. ust 2 i 3 ;

Uzasadnienie: 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w kosztorysie ofertowym wykonawca zaoferował sprzęt niezgodny Wymaganiami określonymi w SIWZ załącznik A1.1 :

Pkt. 9) "Kingstone 2x 4GB" - za mała ilość pa mięci RAM, wg specyfikacji powinno być 16GB (2X8GB)

Pkt. 17) system Windows 10 Home 64-bit - nie spełnia zapisu, że "ma pozwalać na pełną i bezproblemową pracę w środowisku domenowym Active Directory w Windows 2012 Server wraz z centralnym zarządzaniem aktualizacjami systemu operacyjnego z poziomu domeny"

W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  oferta zostaje odrzucona na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2.

 

3.2 Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta nr 1 złożona przez Global Hardware Solutions, Sp. z o.o., Osadnicza 1, 87 – 100 Toruń, została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87. ust 2 i 3 ;

Uzasadnienie: 

Z kosztorysie ofertowym złożonym wraz z oferta brak informacji zgodnie z pkt. 15.5. SIWZ. Wykonawca nie podał marki typu ani modelu oferowanego sprzętu. Zamawiający nie ma możliwości sprawdzić czy oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom SIWZ. Zgodnie   pkt. 15.5 brak uzupełnienia danych identyfikujących oferowany sprzęt powoduje odrzucenia oferty.

W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  oferta zostaje odrzucona na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2.

 


Data publikacji: 17.12.2018 (10:05)Data aktualizacji: 17.12.2018 (10:05)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1317

Przejdź do góry strony