Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.24.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 07-10-2019

Ogłoszenie o wyniku postępowania na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o których mowa w art. 138o Ustawy prawo zamówień publicznych

 Wieliczka, dnia 7 października 2019 roku

Znak sprawy: PCKZIU.271.24.CKZ.2019

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej  w  złotych  równowartości  kwoty 750 000 euro, o których  mowa w art. 138o Ustawy prawo  zamówień publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – edycja VI.

 

  1. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU

 

Część I: Kurs kasjera walutowo - złotowego z egzaminem w roku 2019 (60 osób: 5 grup x 12 osób)

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia

Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności
Okres gwarancji

2

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała
ul. Zakopiańska 9
30-418 Kraków

39 600,00 zł

7 kursów

Termin wykonania: 30 listopada 2019 roku
Termin płatności: 14 dni
Okres gwarancji: nie dotyczy

6

INNOVASPAL Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr sp. z o.o.

Al. Krakowska 137; 02-180 Warszawa

27 950,00 zł

3 kursy

Termin wykonania: 30 listopada 2019 roku
Termin płatności: 14 dni
Okres gwarancji: nie dotyczy

 

 

Część II:  Kurs barmański w roku 2019 (24 osoby: 2 x 12 osób)

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia

Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności
Okres gwarancji

1

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy SEMEKS Barbara Leśkiewicz-Rzeszutek

Ul. Wadowicka 12

30-415 Kraków

13 640,00 zł

11 kursów

Termin wykonania: 30 listopada 2019 roku
Termin płatności: 14 dni
Okres gwarancji: nie dotyczy

2

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała
ul. Zakopiańska 9
30-418 Kraków

10 800,00 zł

5 kursów

Termin wykonania: 30 listopada 2019 roku
Termin płatności: 14 dni
Okres gwarancji: nie dotyczy

3

INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja ul.Chełmińsk 106A/36;

16 812,00 zł

14 kursów

Termin wykonania: 30 listopada 2019 roku
Termin płatności: 14 dni
Okres gwarancji: nie dotyczy

4

Ryszard Matusiak – Trójmiejska Szkoła Barmanów ul. Rdestowa 146 A/3 81-577 Gdynia

12 000,00 zł

20 kursów

Termin wykonania: 30 listopada 2019 roku
Termin płatności: 14 dni
Okres gwarancji: nie dotyczy

6

INNOVASPAL Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr sp. z o.o.

Al. Krakowska 137; 02-180 Warszawa

45 390,00 zł

4 kursy

Termin wykonania: 30 listopada 2019 roku
Termin płatności: 14 dni
Okres gwarancji: nie dotyczy

 

 

Część III:  Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW w roku 2019 (SEP grupa G1 typu „eksploatacja”) w roku 2019 (24 osoby: 2 x 12 osób)

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia

Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności
Okres gwarancji

2

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała
ul. Zakopiańska 9
30-418 Kraków

11 700,00 zł

1 kurs

Termin wykonania: 30 listopada 2019 roku
Termin płatności: 14 dni
Okres gwarancji: nie dotyczy

3

INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja ul.Chełmińsk 106A/36;

15 804,00 zł

8 kursów

Termin wykonania: 30 listopada 2019 roku
Termin płatności: 14 dni
Okres gwarancji: nie dotyczy

5

Centrum Szkolenia Zawodowego Spółka z o.o. ul. A. Grottgera 58 32-020 Wieliczka

13 872,00 zł

11 kursów

Termin wykonania: 30 listopada 2019 roku
Termin płatności: 14 dni
Okres gwarancji: nie dotyczy

7

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

32-541 Trzebinia u. Grunwaldzka 71/2

15 240,00 zł

11 kursów

Termin wykonania: 30 listopada 2019 roku
Termin płatności: 14 dni
Okres gwarancji: nie dotyczy

 

 

Część IV: Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW  w roku 2019 (SEP grupa G1 typu „eksploatacja + dozór”) w roku 2019 (1 grupa x 9 osób - nauczyciele).

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia

Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności
Okres gwarancji

2

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała
ul. Zakopiańska 9
30-418 Kraków

10 350,00 zł

1 kurs

Termin wykonania: 30 listopada 2019 roku
Termin płatności: 14 dni
Okres gwarancji: nie dotyczy

3

INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja ul.Chełmińsk 106A/36;

9099,00 zł

8 kursów

Termin wykonania: 30 listopada 2019 roku
Termin płatności: 14 dni
Okres gwarancji: nie dotyczy

5

Centrum Szkolenia Zawodowego Spółka z o.o. ul. A. Grottgera 58 32-020 Wieliczka

7857,00 zł

11 kursów

Termin wykonania: 30 listopada 2019 roku
Termin płatności: 14 dni
Okres gwarancji: nie dotyczy

7

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

32-541 Trzebinia u. Grunwaldzka 71/2

7740,00 zł

11 kursów

Termin wykonania: 30 listopada 2019 roku
Termin płatności: 14 dni
Okres gwarancji: nie dotyczy

 

  1. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA

 

Część II:  Kurs barmański w roku 2019 (24 osoby: 2 x 12 osób)

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

1

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy SEMEKS Barbara Leśkiewicz-Rzeszutek

Ul. Wadowicka 12

30-415 Kraków

71,26 pkt

10,00 pkt.

81,26 pkt

2

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała
ul. Zakopiańska 9
30-418 Kraków

90,00 pkt

4,00 pkt

94,00 pkt

3

INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja ul.Chełmińsk 106A/36;

57,82 pkt

10,00 pkt.

67,82 pkt

4

Ryszard Matusiak – Trójmiejska Szkoła Barmanów ul. Rdestowa 146 A/3 81-577 Gdynia

81,00 pkt

10,00 pkt.

91,00 pkt

 

Część III:  Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW w roku 2019 (SEP grupa G1 typu „eksploatacja”) w roku 2019 (24 osoby: 2 x 12 osób)

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

3

INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja ul.Chełmińsk 106A/36;

79,00 pkt

7,00 pkt

86,00 pkt

5

Centrum Szkolenia Zawodowego Spółka z o.o. ul. A. Grottgera 58 32-020 Wieliczka

90,00 pkt

10,00 pkt.

100,00 pkt

7

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

32-541 Trzebinia u. Grunwaldzka 71/2

81,92 pkt

10,00 pkt.

91,92 pkt

 

Część IV: Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW  w roku 2019 (SEP grupa G1 typu „eksploatacja + dozór”) w roku 2019 (1 grupa x 9 osób - nauczyciele).

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

3

INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja ul.Chełmińsk 106A/36;

76,56 pkt

7,00 pkt

83,56 pkt

5

Centrum Szkolenia Zawodowego Spółka z o.o. ul. A. Grottgera 58 32-020 Wieliczka

88,66 pkt

10,00 pkt.

98,66 pkt

7

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

32-541 Trzebinia u. Grunwaldzka 71/2

90,00 pkt

10,00 pkt.

100,00 pkt

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zamawiający dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wskazane powyżej usługi społeczne informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wybrano:

 

W części II:  Kurs barmański w roku 2019 (24 osoby: 2 x 12 osób) wybrano ofertę nr 2: Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9 30-418 Kraków w cenie brutto: 10 800,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych 0/100 gr).

 

W części III: Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW w roku 2019 (SEP grupa G1 typu „eksploatacja”) w roku 2019 (24 osoby: 2 x 12 osób) wybrano ofertę nr 5: Centrum Szkolenia Zawodowego Spółka z o.o. ul. A. Grottgera 58 32-020 Wieliczka w cenie brutto: 13 872,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 0/100 gr)

 

W części IV: Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW  w roku 2019 (SEP grupa G1 typu „eksploatacja + dozór”) w roku 2019 (1 grupa x 9 osób - nauczyciele) wybrano ofertę nr 7 BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski 32-541 Trzebinia u. Grunwaldzka 71/2 w cenie brutto: 7 740,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset czterdzieści złotych 0/100 gr).  

  1. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy

  1. INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy

  1.   INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostało unieważnione w części I.
Zamawiający upoważniony jest do unieważnienia postępowania, jeżeli  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W części I w wyniku odrzucenia dwóch ofert wystąpiła powyższa sytuacja.

 


Data publikacji: 07.10.2019 (14:58)Data aktualizacji: 07.10.2019 (14:58)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1288

Przejdź do góry strony