Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.28.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 25-11-2019

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 Wieliczka, dnia 25 listopada 2019 roku

Znak sprawy: PCKZIU.271.28.CKZ.2019

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA

POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – edycja VII.

 

 

1. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Uprzejmie informuję, iż w dniu 31 października 2019 roku zawarto umowę nr 272.18.CKZ/2019 z Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn”
sp. z o.o. Oddział w Kaliszu
; Al. Wolności 18/1-3; 62-800 Kalisz o wartości  brutto: 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 0/100 gr). Data obowiązywania: 30 listopada 2019 roku .

 


Data publikacji: 25.11.2019 (10:09)Data aktualizacji: 25.11.2019 (10:09)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1291

Przejdź do góry strony