Pobierz PDFDrukuj

Zamówienia Publiczne

Numer zamówieniaTreść zamówieniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Złożenie oferty cenowej na zakup 6 stołów montażowychProśba o złożenie oferty cenowej: zakup stołów monterskich2015-03-16-
Zakup stołów monterskichWybór najkorzystniejszej oferty – zakup stołów monterskich2015-03-25-
Praktyki zawodowe w NiemieczechProśba o złożenie oferty: przewóz uczniów naszej szkoły na praktyki zawodowe do Niemiec2015-03-30-
Ogłoszenie nr 2/2015 z dnia 30 marca 2015Wybór najkorzystniejszej oferty – przewóz uczniów naszej szkoły na praktyki zawodowe do Niemiec2015-04-10-
Ogłoszenie nr 3/2015 z dnia 16.09.2015Prośba o złożenie oferty cenowej: zakup narzędzi i urządzeń elektronicznych2015-09-16-
Ogłoszenie nr 3/2015 z dnia 16.09.2015Wybór najkorzystniejszej oferty : Zakup narzędzi i urządzeń elektronicznych2015-09-22-
Przedstawienie oferty na przewóz uczniów naszej szkołyProśba o złożenie oferty cenowej: usługa przewozowa do Niemiec2016-04-07-
Ogłoszenie nr 1/2016 z dnia 15 kwietnia 2016Wyniki zamówienia „Usługi przewozu młodzieży na praktyki zawodowe do Turyngii” (protokół)2016-04-25-
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017Usługa dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162017-05-15-
Zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 12.05.2017r.Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w2017-05-23-
PCKZIU.272.2/CKZ/2017Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy2017-05-24-
RPMP.10.02.01-12-0241/16Nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162017-05-26-
PCKZiU.272.2/CKZ/2017Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu – zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego”.2017-06-01-
PCKZiU.271.3/2017Usługa dostawy pudeł, teczek do przechowywania dokumentów archiwalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w2017-06-02-
PCKZiU.271.4/2017Zakup i dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego2017-06-02-
Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 02.06.2017r.Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 3/2017 z dnia 02.06.2017r. na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego2017-06-14-
Zapytanie ofertowego nr 2/2017 z dnia 02.06.2017r.Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie usługę dostawy pudeł, teczek do przechowywania dokumentów archiwalnych2017-06-14-
PCKZIU.272.2/CKZ/2017OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I – III na ,,Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego’’ – PCKZIU.272.2/CKZ/20172017-06-14-
OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE O NABORZE NA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE2017-06-19-
InformacjaInformacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze2017-07-06-
Ogłoszenie nr 543507-N-2017 z dnia 2017-07-03 r.Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy2017-07-03-
InformacjaInformacja o złożonych ofertach2017-07-11-
PCKZIU.272.3/CKZ/2017Ogłoszenie o wyborze oferty w zamówieniu PCKZIU.272.3/CKZ/20172017-07-27-
Ogłoszenie nr 561085-N-2017 z dnia 2017-07-31 r.Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego2017-07-31-
PCKZIU.272.4/CKZ/2017Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego2017-08-09-
PCKZIU.272.3/CKZ/2017Informacja o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego2017-08-14-
Ogłoszenie nr 576256-N-2017 z dnia 2017-08-24 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych (nr PCKZIU. 271.7/CKZ/2017)2017-08-24-
Ogłoszenie nr 578591-N-2017 z dnia 2017-08-28 r.Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy (PCKZIU.272.8/CKZ/2017)2017-08-28-
PCKZIU.272.3/CKZ/2017OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI I postępowania – PCKZIU.272.3/CKZ/20172017-08-28-
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych (PCKZiU.271.9.CKZ/2017)2017-09-01-
PCKZIU.271.8/CKZ/2017Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego (PCKZIU.271.8/CKZ/2017)2017-09-05-
PCKZiU.271.10.NPRC/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017 na zakup i dostawę książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (PCKZiU.271.10.NPRC/2017)2017-09-05-
PCKZIU.271.7/CKZ/2017Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych (PCKZIU.271.7/CKZ/2017)2017-09-06-
PCKZIU. 271.11/CKZ/2017Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych (PCKZIU. 271.11/CKZ/2017)2017-09-07-
PCKZIU.272.12/CKZ/2017Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy (PCKZIU.272.12/CKZ/2017)2017-09-08-
PCKZIU. 271.12/CKZ/2017Wykaz ofert - PCKZIU. 271.12/CKZ/20172017-09-18-
PCKZiU.271.10.NPRC/2017Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 5/2017 z dnia 05.09.2017r.2017-09-19-
PCKZiU.271.13.NPRC/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2017 na zakup i dostawę książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”2017-09-202017-09-29
PCKZiU.271.14.CKZ/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2017 usługę dostawy książek do kursów zawodowych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162017-09-252017-10-03
PCKZIU.271.11/CKZ/2017Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych2017-09-28-
PCKZiU.271.13.NPRC/2017Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 6/2017 z dnia 20.09.2017r. na zakup i dostawę książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”2017-10-02-
PCKZiU.271.15.CKZ.2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR PCKZiU.271.15.CKZ.2017 usługę dostawy książek do kursów zawodowych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162017-10-092017-10-17
PCKZIU.272.12/CKZ/2017Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego2017-10-10-
PCKZiU.271.15.CKZ.2017Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.15.CKZ.2017 na usługę dostawy książek do kursów zawodowych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162017-10-20-
PCKZiU.271.16/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017 na zakup i dostawę książek2017-10-242017-11-03
PCKZiU.271.17.CKZ/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2017 usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162017-11-032017-11-08
PCKZiU.271.16/2017Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 9/2017 z dnia 24.10.2017r. na zakup i dostawę książek2017-11-07-
PCKZiU.271.18/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2017 na zakup i dostawę książek2017-11-072017-11-17
PCKZiU.271.19.CKZ/2017OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2017-11-082017-11-15
PCKZiU.271.17.CKZ/2017Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 10/2017 z dnia 03.11.2017r. na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162017-11-13-
PCKZIU.271.22/2017Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: Zakup wraz z dostawą akcesoriów i części komputerowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy2017-11-202017-11-28
PCKZiU.271.18/2017Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 11/2017 z dnia 07.11.2017r. na zakup i dostawę książek2017-11-22-
PCKZiU.271.23/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2017 na zakup i dostawę książek2017-11-222017-11-30
PCKZIU. 271.19/CKZ/2017ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2017-11-23-
PCKZIU.271.22/2017Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wraz z dostawą akcesoriów i części komputerowych”.2017-11-28-
PCKZIU.271.22/2017Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą akcesoriów i części komputerowych2017-11-30-
PCKZiU.271.23/2017Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 12/2017 z dnia 22.11.2017r. na zakup i dostawę książek2017-12-05-
PCKZiU.271.28.NPRC/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2017 na zakup i dostawę książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”2017-12-082017-12-15
PCKZiU.271.29/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2017 na zakup i dostawę książek2017-12-082017-12-14
Nabór/1/2017NABÓR na stanowisko Samodzielny referent ds. płac w wymiarze 1 etatu2017-12-132018-01-05
PCKZiU.271.30.CKZ/2017OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2017-12-142017-12-28
PCKZiU.271.28.NPRC/2017Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 13/2017 z dnia 08.12.2017r. na zakup i dostawę książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”2017-12-18-
PCKZiU.271.29/2017Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 14/2017 z dnia 08.12.2017r. na zakup i dostawę książek2017-12-18-
Nabór/1/2017Informacja o wynikach postępowania związanego z naborem na stanowisko Samodzielny referent ds. płac w wymiarze 1 etatu2018-01-15-
2018Plan postępowan o udzielenie zamówień publicznych na rok 20182018-01-26-
PCKZIU. 271.1/CKZ/2018Ogłoszenie nr 515878-N-2018 z dnia 2018-02-08 r. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: Zakup wraz z dostawą artykułów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy2018-02-082018-02-16
Nr 1/CKZ/2018ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA2018-02-092018-02-16
PCKZiU.271.1/CKZ/2018Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu2018-02-16-
PCKZIU.271.1/CKZ/2018Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych2018-02-16-
RPMP.10.02.01-12-0241/16Nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim”2018-02-192018-03-12
PCKZIU. 271.2/CKZ/2018Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy2018-02-192018-02-28
PCKZiU.271.2/CKZ/2018Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu2018-02-28-
PCKZiU. 271.2/CKZ/2018Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych’’2018-03-21-
PCKZIU.271.3..2018Ogłoszenie o przetargu2018-04-112018-04-23
PCKZIU.271.3.2018Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu2018-04-23-
PCKZIU.271.3.2018Protokół z otwarcia kopert - poprawa omyłki2018-04-24-
PCKZIU.271.3.2018Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-04-24-
PCKZIU.271.3.2018Wybór najkorzystniejszej oferty - część III2018-05-02-
PCKZiU.271.4.CKZ/2018ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 usługę dostawy wyposażenia hotelowego do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162018-05-182018-05-28
PCKZiU.271.5.CKZ/2018ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 pomocy do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162018-05-182018-05-28
PCKZiU.271.30.CKZ/2017Zawiadomienie o nie udzieleniu zamówienia w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o których mowa w art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych2018-05-21-
PCKZiU.271.6.CKZ/2018OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2018-05-212018-05-30
PCKZiU.271.6.CKZ/2018INFORMACJA O MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 1 I NR 6 (CZĘŚĆ II) ZAMÓWIENIA NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2018-05-242018-05-30
PCKZiU.271.6.CKZ/2018Informacja z otwarcia kopert2018-05-30-
PCKZiU.271.6.CKZ/2018Ogłoszenie o wyniku postępowania2018-06-08-
PCKZiU.271.4.CKZ/2018Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/2018 z dnia 18.05.2018 r. na usługę dostawy wyposażenia hotelowego do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162018-06-13-
PCKZiU.271.5.CKZ/2018Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2018 z dnia 18.05.2018 r. na usługę dostawy pomocy do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162018-06-13-
PCKZiU.271.6.CKZ/2018ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2018-06-14-
2/CKZ/2018ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - dotyczy organizacji kursów zawodowych2018-07-182018-07-25
PCKZiU.271.9.CKZ/2018OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2018-08-292018-09-07
PCKZIU. 271.8/CKZ/2018Ogłoszenie nr 614469-N-2018 z dnia 2018-09-07 r. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy2018-09-072018-09-17
PCKZiU.271.9.CKZ/2018Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu2018-09-12-
PCKZIU. 271.8/CKZ/2018Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu2018-09-18-
PCKZiU.271.9.CKZ/2018Ogłoszenie o wyniku postępowania na USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2018-09-28-
PCKZiU.271.9.CKZ/2018ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2018-10-03-
PCKZiU.271.8.CKZ/2018Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych’’2018-10-03-
PCKZIU.271.10.2018 Zakup wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego”  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy2018-11-142018-11-23
PCKZIU.271.10.2018PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 tys. euro na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego2018-11-23-
PCKZIU.271.11.2018„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego”  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy2018-12-052018-12-13
PCKZIU.271.10.2018Informacja o unieważnieniu postępowania2018-12-07-
PCKZIU.271.10.2018ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT, UCHYLENIU WYNIKU OGŁOSZONEGO DNIA 07.12.2018 OGŁOSZENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA CZĘŚCI III2018-12-12-
PCKZIU.271.11.2018PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT2018-12-13-
PCKZIU.271.11.2018INFORACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA2018-12-17-
PCKZIU.271.11.2018INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY cz II i III2018-12-19-
PCKZiU.271.1.CKZ.2019ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162019-01-032019-01-07
PCKZiU.271.1.CKZ.2019Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/2019 z dnia 03.01.2019r. na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162019-01-07-
PCKZiU.271.2.2019ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego2019-01-082019-01-14
PCKZIU.271.3.CKZ.2019Ogłoszenie o zamówieniu „ Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych”2019-01-112019-01-22
PCKZiU.271.2.2019Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2019 z dnia 08.01.2019r. na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego2019-01-15-
PCKZIU.271.3.CKZ.2019PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT2019-01-22-
PCKZIU.271.3.CKZ.2019INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA2019-01-22-
PCKZIU.271.4.CKZ.2019„ Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych” z podziałem na IX części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy2019-01-282019-02-06
PCKZiU 2019Plan Zamówień na rok 20192019-01-30-
PCKZIU.271.5.CKZ.2019„Zakup wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego”  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy2019-01-312019-02-12
PCKZIU.271.4.CKZ.2019PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT2019-02-06-
PCKZIU.271.4.CKZ.2019INFORACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA2019-02-06-
PCKZIU.271.7.CKZ.2019„ Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych” z podziałem na IX części.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy2019-02-072019-02-15
PCKZIU.271.6.CKZ.2019OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2019-02-072019-02-19
RPMP.10.02.01-12-0241/16Nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162019-02-112019-03-15
PCKZIU.271.5.CKZ.2019PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT2019-02-12-
PCKZIU.271.7.CKZ.2019PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT2019-02-15-
PCKZIU.271.5.CKZ.2019INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.2019-02-19-
PCKZIU.271.7.CKZ.2019INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA CZĘŚC IV i V2019-02-19-
PCKZIU.271.6.CKZ.2019Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o którym mowa w art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych2019-02-19-
PCKZIU.271.5.CKZ.2019INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.2019-02-22-
PCKZiU.271.8.2019ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego2019-02-222019-03-05
PCKZiU.271.9.2019ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego2019-02-222019-03-01
PCKZiU.271.11/ELB/2019ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2019 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu ERASMU+„Let us bring Europe together for heritage” nr 2018-1-ES01-KA229-049878_42019-02-222019-03-01
PCKZiU.271.12/ELB/2019ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2019 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu ERASMU+„Międzynarodowe Wykształcenie – ciąg dalszy” nr 2018-1-PL01-KA102-0477492019-02-222019-03-01
PCKZiU.271.10/EBB/2019ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2019 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu ERASMU+„Build a bridge between European Nations” nr 2018-1-IT02-KA229-048177_32019-02-222019-03-01
PCKZIU.271.13.CKZ.2019Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych” z podziałem na II części.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy2019-02-252019-03-05
PCKZIU.271.7.CKZ.2019INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY2019-02-27-
PCKZIU.271.5.CKZ.2019INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY2019-03-01-
PCKZiU.271.9.2019Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 4/2019 z dnia 22.02.2019r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego2019-03-04-
PCKZiU.271.10/EBB/2019Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 5/2019 z dnia 22.02.2019r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu ERASMU+„Build a bridge between European Nations” nr 2018-1-IT02-KA229-048177_32019-03-04-
PCKZiU.271.11/ELB/2019Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 6/2019 z dnia 22.02.2019r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu ERASMU+ „ Let us bring Europe together for heritage” nr 2018-1-ES01-KA229-049878_42019-03-04-
PCKZiU.271.12/ELB/2019Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 7/2019 z dnia 22.02.2019r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu ERASMU+ „ Międzynarodowe Wykształcenie – ciąg dalszy” nr 2018-1-PL01-KA102-0477492019-03-04-
PCKZIU.271.5.CKZ.2019ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT, UCHYLENIU WYNIKU OGŁOSZONEGO DNIA 01.03.2019 WYBORU NAJKORZSTNIEJSZEJ OFERTY OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W/W POSTĘPOWANIA, CZĘŚCI I PO DOKONANIU CZYNNOŚCI POWTÓRZONYCH2019-03-04-
PCKZIU.271.13.CKZ.2019PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT2019-03-05-
PCKZiU.271.8.2019Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 3/2019 z dnia 22.02.2019r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego2019-03-06-
PCKZIU.271.6.CKZ.2019ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2019-03-08-
PCKZiU.271.11/ELB/2019Informacja o rezygnacji z realizacji zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 6/2019 z dnia 22.02.2019r. i wyborze kolejnej oferty2019-03-08-
PCKZIU.271.13.CKZ.2019INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY2019-03-08-
PCKZiU.271.14.CKZ.2019ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2019 usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162019-03-262019-04-01
PCKZiU.271.14.CKZ.2019Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 8/2019 z dnia 26.03.2019r. na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162019-04-02-
PCKZiU.271.15.ERA.2019Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi przewozu osób2019-04-082019-04-12
PCKZiU.271.16.EMW/2019ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2019 usługę dostawy materiałów biurowych dla uczestników projektu ERASMU+„Międzynarodowe Wykształcenie – ciąg dalszy” nr 2018-1-PL01-KA102-0477492019-04-242019-04-30
PCKZiU.271.16.EMW/2019Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 10/2019 z dnia 24.04.2019r. na usługę dostawy materiałów biurowych dla uczestników projektu ERASMU+„Międzynarodowe Wykształcenie – ciąg dalszy” nr 2018-1-PL01-KA102-0477492019-04-30-
PCKZiU.271.17.EMW/2019ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2019 usługę dostawy materiałów biurowych dla uczestników projektu ERASMU+„Międzynarodowe Wykształcenie – ciąg dalszy” nr 2018-1-PL01-KA102-0477492019-04-302019-05-07
PCKZiU.271.17.EMW/2019Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 11/2019 z dnia 30.04.2019r.2019-05-07-
PCKZIU.271.18.CKZ.2019„Wyposażenie pracowni gastronomicznej”  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy2019-06-102019-06-25
PCKZIU.271.18.CKZ.2019OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA2019-06-14-
PCKZIU.271.18.CKZ.2019PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT2019-06-25-
PCKZIU.271.18.CKZ.2019INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.2019-07-02-
PCKZiU.271.19.CKZ.2019ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2019 usługę dostawy krzeseł i biurek szkolnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”2019-07-032019-07-18
PCKZiU.271.19.CKZ.2019POPRAWA OGŁOSZENIA: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2019 usługę dostawy krzeseł i biurek szkolnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”2019-07-05-
PCKZiU.271.19.CKZ.2019Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 12/2019 z dnia 03.07.2019r. na usługę dostawy krzeseł i biurek szkolnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”2019-07-19-
PCKZIU.271.20.CKZ.2019Zakup wraz z dostawą 5 zestawów komputerowych stacjonarnych, wraz z monitorami interaktywnymi”2019-08-082019-08-26
oznaczenie sprawy: PCKZIU.271.21.2019„ Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych” z podziałem na IX części.2019-08-162019-08-26
PCKZiU.271.22.2019ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2019 na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego2019-08-212019-08-29
PCKZIU.271.21.2019INFORACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA2019-08-26-
PCKZiU.271.20.CKZ.2019Informacja o unieważnieniu postępowania2019-08-30-
PCKZiU.271.22.2019Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 13/2019 z dnia 21.08.2019r.2019-09-02-
PCKZIU.271.23.CKZ.2019„Zakup wraz z dostawą 5 zestawów komputerowych stacjonarnych, wraz z monitorami interaktywnymi”2019-09-062019-09-17
PCKZIU.271.24.CKZ.2019OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2019-09-122019-09-24
PCKZIU.271.24.CKZ.2019OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2019-09-182019-09-24
PCKZiU.271.25.CKZ.2019ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2019 usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162019-10-022019-10-08
PCKZiU.271.26.2019ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2019 na zakup i dostawę papieru kserograficznego2019-10-022019-10-09
PCKZIU.271.24.CKZ.2019Ogłoszenie o wyniku postępowania na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o których mowa w art. 138o Ustawy prawo zamówień publicznych2019-10-07-
PCKZiU.271.27.CKZ.2019„Zakup wraz z dostawą 40 zestawów komputerowych stacjonarnych”2019-10-072019-10-17
PCKZIU.271.28.CKZ.2019USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2019-10-082019-10-16
PCKZiU.271.25.CKZ.2019Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 14/2019 z dnia 02.10.2019r. na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162019-10-09-
PCKZiU.271.26.2019Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 15/2019 z dnia 02.10.2019r. na zakup i dostawę papieru kserograficznego2019-10-15-
PCKZIU.271.28.CKZ.2019Zestawienie ofert w postępowaniu na: usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o których mowa w art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych2019-10-17-
PCKZIU.271.24.CKZ.2019ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2019-10-17-
PCKZIU.271.28.CKZ.2019Ogłoszenie o wyniku postępowania na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o których mowa w art. 138o Ustawy prawo zamówień publicznych2019-10-30-
PCKZIU.271.29.CKZ.2019OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2019-11-212019-11-29
PCKZIU.271.28.CKZ.2019ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2019-11-25-
PCKZIU.271.30.2019„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego”2019-11-282019-12-06
PCKZIU.271.29.CKZ.2019Zestawienie ofert w postępowaniu na: usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o których mowa w art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych2019-11-29-
PCKZIU.271.29.CKZ.2019Ogłoszenie o wyniku postępowania na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o których mowa w art. 138o Ustawy prawo zamówień publicznych2020-01-14-
PCKZIU.271.29.CKZ.2019ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2020-01-14-
PCKZiU Plan Zamówień 2020 rokPCKZiU Plan Zamówień 2020 rok2020-01-27-
PCKZiU.271.1.CKZ.2020ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 usługę sukcesywnej dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192020-03-05-
PCKZiU.271.2.2020ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020 na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego2020-03-18-
PCKZiU.271.1.CKZ.2020Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/2020 z dnia 5 marca 2020 roku usługę sukcesywnej dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192020-03-20-
PCKZiU.271.3.2020ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020 na zakup i dostawę programów komputerowych2020-05-222020-05-29
PCKZiU.271.4.CKZ2.2020„Zakup wraz z dostawą monitorów, klawiatury i myszki.2020-06-102020-06-22
PCKZiU.CKZ.1.2020Nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192020-06-102020-06-30
PCKZiU.271.5.CKZ.2020ZAPYTANIE OFERTOWE NR PCKZiU.271.5.CKZ.2020 dostawę kas fiskalnych do celów dydaktycznych w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192020-07-012020-07-14
1/CKZII/2020ROZPOZNANIE RYNKU – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W CELU USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA nr 1/CKZII/20202020-07-162020-07-23
PCKZiU.271.5.CKZ.2020Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.5.CKZ.2020 na dostawę kas fiskalnych do celów dydaktycznych w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192020-07-17-
PCKZiU.271.6.CKZ.2020ZAPYTANIE OFERTOWE NR PCKZiU.271.6.CKZ.2020 dostawę tablicy szklanej i pisaków do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192020-07-272020-08-03
PCKZIU.271.7.CKZ.2020"Wyposażenie pracowni gastronomicznej w sprzęt i pomoce dydaktyczne.”2020-08-242020-09-03
PCKZiU.271.8.2020ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2020 na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego2020-09-012020-09-08
PCKZiU.271.6.CKZ.2020Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.6.CKZ.2020 na dostawę tablicy szklanej i pisaków do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192020-09-02-
PCKZiU.271.9.2020ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2020 na zakup i dostawę papieru kserograficznego2020-10-052020-10-12
PCKZiU.271.10.CKZ.2020OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2020-12-312021-01-18
Plan zamówień 2021 rokPlan zamówień 2021 rok2021-01-20-
PCKZiU.271.1.CKZ.2021ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021 usługę sukcesywnej dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192021-01-282021-02-02
PCKZiU.271.2.2021ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021 na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego2021-02-022021-02-09
PCKZiU.271.1.CKZ.2021Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.1.CKZ.2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku usługę sukcesywnej dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192021-02-03-
PCKZiU.271.3.CKZ.2021ZAPYTANIE OFERTOWE NR PCKZiU.271.3.CKZ.2021 dostawę tablicy szklanej i pisaków do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192021-02-032021-02-10
PCKZiU.271.2.2021Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2021 z dnia 02.02.2021r. na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego2021-02-11-
PCKZiU.271.3.CKZ.2021Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.3.CKZ.2021 z dnia 3 lutego 2021 roku na dostawę tablicy szklanej i pisaków do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192021-02-11-
PCKZiU.271.4.CKZ.2021ZAPYTANIE OFERTOWE NR PCKZiU.271.4.CKZ.2021 dostawę radioodtwarzaczy oraz zestawów słuchawek do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192021-02-112021-02-19
PCKZiU.271.4.CKZ.2021Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.4.CKZ.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku na dostawę radioodtwarzaczy oraz zestawów słuchawek do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192021-02-22-
PCKZiU.271.5.2021ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2021 na organizację oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.”B” dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych2021-03-092021-03-23
PCKZiU.271.6.2021ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2021 na organizację oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.”B” dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych2021-03-092021-03-23
PCKZiU.271.10.CKZ.2020ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2021-03-18-
PCKZiU.271.5.2021Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 5/2021 z dnia 09.03.2021r. na organizację oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.”B” dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych – klasa 2wG2021-03-25-
PCKZiU.271.6.2021Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 6/2021 z dnia 09.03.2021r. na organizację oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.”B” dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych – klasa 2wP2021-03-25-
NABÓR PRACODAWCÓW nr 1/2021Nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192021-04-212021-05-15
PCKZIU.271.7.CKZ.2021„Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych”2021-07-102021-07-19
PCKZIU.271.8.CKZ.2021„Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych”2021-07-292021-08-25
PCKZiU.271.10.CKZ.2021ZAPYTANIE OFERTOWE usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192021-12-232022-01-05
1/CKZII/2021ROZPOZNANIE RYNKU – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W CELU USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA nr 1/CKZII/20202021-08-132021-08-31
Zapytanie ofertowe 1/2021Przewóz uczniów naszej szkoły na praktyki zawodowe do Niemiec2021-09-272021-10-04
PCKZiU.271.10.CKZ.2021ZAPYTANIE OFERTOWE usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192021-12-232022-01-05
2/CKZII/2021ROZPOZNANIE RYNKU – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W CELU USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA nr 2/CKZII/20212021-12-232022-01-04
NABÓR PRACODAWCÓW nr 1/2022Nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19 w roku 2022.2022-01-042022-02-21
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022 na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego2022-01-142022-01-25
Plan postępowań 20222022-01-26-
PCKZiU.271.3.CKZ.2022ZAPYTANIE OFERTOWE usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19 w roku 2022 – edycja 22022-02-212022-03-01
PCKZiU.271.2.CKZ.2022ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące sprzedaży oraz dostarczenia artykułów spożywczych w związku z realizacją kursów zawodowych w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”2022-02-212022-03-02
PCKZiU.271.4.CKZ.2022ZAPYTANIE OFERTOWE NR PCKZiU.271.4.CKZ.2022 dostawę radioodtwarzaczy oraz zestawów słuchawek do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192022-03-022022-03-09
Nabór pracodawców 2/2022Nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19 w roku 2022 –edycja 2.2022-03-022022-04-15
PCKZiU.271.5.CKZ.2022ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące sprzedaży oraz dostarczenia artykułów spożywczych w związku z realizacją kursów zawodowych w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” – edycja 22022-03-162022-03-23
PCKZiU.271.6.CKZ.2022ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące sprzedaży oraz dostarczenia artykułów spożywczych w związku z realizacją kursów zawodowych w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” – edycja 32022-03-252022-04-04
PCKZIU.271.7.2022Zapytanie ofertowe - przewóz osób2022-03-252022-04-08
PCKZIU.271.8.CKZ.2022„Usługę organizacji kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II w latach 2022/2023”2022-03-312022-04-13
PCKZiU.271.9.CKZ.2022ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące sprzedaży oraz dostarczenia artykułów spożywczych w związku z realizacją kursów zawodowych w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” – edycja 32022-04-072022-04-13
PCKZiU.271.10.CKZ.2022ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące sprzedaży oraz dostarczenia artykułów spożywczych w związku z realizacją kursów zawodowych w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” – edycja 52022-04-192022-04-27
NABÓR PRACODAWCÓW nr 3/2022Nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19 w roku 2022.2022-04-282022-04-05
PCKZiU.271.11.CKZ.2022ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące sprzedaży oraz dostarczenia artykułów spożywczych w związku z realizacją kursów zawodowych w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” – edycja 62022-05-052022-05-12
PCKZiU.271.13.2022ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2022 na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego2022-05-182022-05-26
PCKZiU.271.14.2022ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące sprzedaży oraz dostarczenia artykułów spożywczych w związku z realizacją kursów zawodowych w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” – edycja 82022-05-272022-06-08
Nabór pracodawców 4/2022Nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19 w roku 2022.2022-05-272022-06-03
PCKZiU.271.15.CKZ.2022ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące sprzedaży oraz dostarczenia artykułów spożywczych w związku z realizacją kursów zawodowych w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” – edycja 92022-06-102022-06-21
PCKZiU.271.16.CKZ.2022ZAPYTANIE OFERTOWE usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19 w roku 2022 – edycja 32022-09-092022-09-19
PCKZiU.271.17.CKZ.2022ZAPYTANIE OFERTOWE dostawę 10 tablic białych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192022-09-222022-09-30
PCKZiU.271.18.CKZ.2022ZAPYTANIE OFERTOWE dostawę 10 tablic białych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192022-10-172022-10-26
PCKZiU.271.19.2022ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2022 na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego2022-11-182022-11-28
PCKZiU.271.20.CKZ.2022ZAPYTANIE OFERTOWE dostawę 10 tablic białych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192022-11-252022-12-05
PCKZiU.271.21.2022Dostawa laptopów - 10 sztuk2022-12-062022-12-09
PCKZiU.271.1.CKZ.2023ZAPYTANIE OFERTOWE usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19 w roku 20232023-01-112023-01-19
PCKZiU.271.2.2023ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023 na organizację oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.”B” dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Branżowa Szkoła I Stopnia klasa wielozawodowa2023-01-172023-01-31
RPMP.10.02.01-12-0043/19Nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19 w roku 2023.2023-03-012023-03-31
PCKZiU.271.3.2023Zapytanie ofertowe - przewóz osób2023-03-122023-03-24
PCKZiU.271.4.2023ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2023 na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego2023-03-272023-04-03
PCKZiU.271.5.CKZ.2023ZAPYTANIE OFERTOWE usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19 w roku 2023 – edycja2023-04-032023-04-11
PCKZiU.271.6.CKZ.2023ZAPYTANIE OFERTOWE dostawę 10 tablic białych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/192023-04-052023-04-13
RPMP.10.02.01-12-0043/19Nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19 w roku 2023.2023-05-152023-05-31
PCKZiU.271.7.2023Dostawa 6 projektorów Epson EB685W wraz z instalacją2023-06-012023-06-06
PCKZiU.271.8.2023Dostawę komputerów stacjonarnych w ilości 15 sztuk.2023-06-292023-07-06
PCKZiU.271.9.2023ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2023 na zakup i dostawę papieru kserograficznego2023-10-062023-10-13
PCKZiU.271.10.NPRC.2023ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2023 na zakup i dostawę książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”2023-10-162023-10-25
PCKZiU.271.11.2023ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2023 na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego2023-12-132023-12-18
PCKZiU.261.1.2024ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024 na organizację oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.”B” dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Branżowa Szkoła I Stopnia klasa wielozawodowa2024-01-092024-01-23
PCKZiU.271,2,2024Transfer uczniów pomiędzy Polską a Turyngią (Niemcy)2024-03-262024-04-12
PCKZiU.261.3.2024ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2024 na zakup i dostawę papieru kserograficznego2024-04-122024-04-18

 

 


Data publikacji: 21.07.2017 (12:14)Data aktualizacji: 01.06.2023 (08:12)
Osoba publikująca: Redaktor Osoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 4032
01 cze 2023 (08:12)Mariusz Grzesiński»Zamówienia Publiczne
21 sty 2021 (11:50)Mariusz Grzesiński»Zamówienia publiczne
29 sty 2019 (08:47)Mariusz Grzesiński»OGŁOSZENIA I PRZETARGI
07 wrz 2017 (15:09)Redaktor »OGŁOSZENIA I PRZETARGI
07 wrz 2017 (11:05)Redaktor »OGŁOSZENIA I PRZETARGI
21 lip 2017 (12:14)Redaktor »Zamówienia publiczne

Przejdź do góry strony