Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.1.CKZ.2021

Data ogłoszenia: 03-02-2021

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.1.CKZ.2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku usługę sukcesywnej dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19

 PCKZiU.271.1.CKZ.2021                             Wieliczka, dnia 3 lutego 2021 roku

 

 

Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.1.CKZ.2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku usługę sukcesywnej dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”
nr  RPMP.10.02.01-12-0043/19

 

 

realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28 stycznia  2021 roku – w terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty:

 

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

„JAX” Michał Sikora

Pl. Kościuszki 1
32-020 Wieliczka

Oferta poprawna

2

Firma „ABC” J.Kofin, A.Kuliński, Z.Kulińska sp. jawna

Ul. Biskupińska 14
30-732 Kraków

Oferta poprawna

3

ABC Biuro Magdalena Machowska

Ul. Kaliska 2
62-700 Turek

Oferta poprawna

 


 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

„JAX” Michał Sikora

Pl. Kościuszki 1
32-020 Wieliczka

58,96 pkt

6250,63 zł

2

Firma „ABC” J.Kofin, A.Kuliński, Z.Kulińska sp. jawna

Ul. Biskupińska 14
30-732 Kraków

100,00 pkt.

3685,16 zł

3

ABC Biuro Magdalena Machowska

Ul. Kaliska 2
62-700 Turek

55,15 pkt

6681,80 zł

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr PCKZiU.271.1.CKZ.2021, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Firma „ABC” J.Kofin, A.Kuliński, Z.Kulińska sp. jawna
ul. Biskupińska 14

30-732 Kraków

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


Data publikacji: 03.02.2021 (10:14)Data aktualizacji: 03.02.2021 (10:14)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 975

Przejdź do góry strony