Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.6.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 08-03-2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 Znak sprawy: PCKZIU.271.6.CKZ.2019                    Wieliczka, dnia 7 marca 2019 roku

 

Wykonawcy wg. rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – edycja V.

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zamawiający dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wskazane powyżej usługi społeczne informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wybrano:

W części I:

Wybrano ofertę nr 8 Ryszard Matusiak- Trójmiejska Szkoła Barmanów ul. Rdestowa 146A/3 81-577 Gdynia w cenie brutto 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 0/100 gr).

W części II:

Wybrano ofertę nr 7 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego Rynek 12 34-120 Andrychów w cenie brutto: 9 200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 0/100 gr).

W części III:

Wybrano ofertę nr 3 REACTIVE Monika Zygmuntowicz ul. Kamieniec 3 43-450 Ustroń w cenie brutto: 3300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 0/100 gr)

W części IV:

Wybrano ofertę nr 2 ALL-IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów w cenie brutto: 7800,00 zł(słownie: siedem tysięcy osiemset złotych 0/100 gr).

W części V:

Wybrano ofertę nr 1 Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-410 Kraków w cenie brutto: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 0/100 gr)

W części VI:  

Wybrano ofertę nr 7 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego Rynek 12 34-120 Andrychów w cenie brutto: 18 700,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset złotych 0/100 gr).

  1. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU

 

Część I - Kurs barmański w 2019 roku (4 x 12 osób)

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Termin płatności

Termin wykonania zamówienia

1

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-410 Kraków

25 300,00

      ---------

14 dni

30 listopada 2019

4

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „SEMEKS” Barbara Leśkiewicz- Rzeszutek ul. Wadowicka 12 30-415 Kraków

70 400,00

     ----------

14 dni

30 listopada 2019

7

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego Rynek 12 34-120 Andrychów

30 720,00

   -------------

14 dni

30 listopada 2019

8

Ryszard Matusiak- Trójmiejska Szkoła Barmanów ul. Rdestowa 146A/3 81-577 Gdynia

23 000,00

   --------------

14 dni

30 listopada 2019

 


Część II- Kurs wychowawców kolonijnych w 2019 roku (2 x 40 osób)

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Termin płatności

Termin wykonania zamówienia

5

IntoTheWorld Mariusz Gorzycki ul. Dworcowa 7/211 87-100 Toruń

14 000,00

  --------------

14 dni

30 listopada 2019

7

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego Rynek 12 34-120 Andrychów

9 200,00

   -------------

14 dni

30 listopada 2019

 

Część III - Animator czasu wolnego w 2019 roku (1 x 30 osób)

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Termin płatności

Termin wykonania zamówienia

3

REACTIVE Monika Zygmuntowicz ul. Kamieniec 3 43-450 Ustroń

3 300,00

  --------------

14 dni

30 listopada 2019

5

IntoTheWorld Mariusz Gorzycki ul. Dworcowa 7/211 87-100 Toruń

7 000,00

   -------------

14 dni

30 listopada 2019

6

ANIMATOR Patrycja Litwicka- Grześkowiak ul. Daszyńskiego 1a/6 67-200 Głogów

4 000,00

   -------------

14 dni

30 listopada 2019

7

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego Rynek 12 34-120 Andrychów

5 670,00

   -------------

14 dni

30 listopada 2019

 

Część  IV- Kurs baristyczny w 2019 roku (2 x 12 osób)

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Termin płatności

Termin wykonania zamówienia

1

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-410 Kraków

8 800,00

   -------------

14 dni

30 listopada 2019

2

ALL-IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów

7 800,00

   -------------

14 dni

30 listopada 2019

4

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „SEMEKS” Barbara Leśkiewicz- Rzeszutek ul. Wadowicka 12 30-415 Kraków

13 100,00

   -------------

14 dni

30 listopada 2019

7

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego Rynek 12 34-120 Andrychów

8 280,00

  --------------

14 dni

30 listopada 2019

 

 

Część V - Kurs rezydenta w 2019 roku (2 x 10 osób)

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Termin płatności

Termin wykonania zamówienia

1

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-410 Kraków

11 000,00

  ---------------

14 dni

30 listopada 2019

 

 

Część VI - Kurs ECDL w 2019 roku (2 x 10 osób)

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Termin płatności

Termin wykonania zamówienia

1

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-410 Kraków

35 000,00

   --------------

14 dni

30 listopada 2019

4

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „SEMEKS” Barbara Leśkiewicz- Rzeszutek ul. Wadowicka 12 30-415 Kraków

22 900,00

   --------------

14 dni

30 listopada 2019

7

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego Rynek 12 34-120 Andrychów

18 700,00

  ---------------

14 dni

30 listopada 2019

 

 

 

  1. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA

 

Część I - Kurs barmański w 2019 roku (4 x 12 osób)

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

4

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „SEMEKS” Barbara Leśkiewicz- Rzeszutek ul. Wadowicka 12 30-415 Kraków

29,40 pkt

10 pkt

39,40 pkt

7

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego Rynek 12 34-120 Andrychów


67,38 pkt

10 pkt

77,38 pkt

8

Ryszard Matusiak- Trójmiejska Szkoła Barmanów ul. Rdestowa 146A/3 81-577 Gdynia

90 pkt

10 pkt

100 pkt

 

Część II- Kurs wychowawców kolonijnych w 2019 roku (2 x 40 osób)

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

7

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego Rynek 12 34-120 Andrychów

90 pkt

4 pkt

94 pkt

 

Część III - Animator czasu wolnego w 2019 roku (1 x 30 osób)

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

3

REACTIVE Monika Zygmuntowicz ul. Kamieniec 3 43-450 Ustroń

90 pkt

10 pkt

100 pkt

6

ANIMATOR Patrycja Litwicka- Grześkowiak ul. Daszyńskiego 1a/6 67-200 Głogów

74,25 pkt

7 pkt

81,25 pkt

7

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego Rynek 12 34-120 Andrychów

52,38 pkt

10 pk

62,38 pkt

 

Część  IV- Kurs baristyczny w 2019 roku (2 x 12 osób)

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

2

ALL-IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów

90 pkt

10 pkt

100 pkt

4

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „SEMEKS” Barbara Leśkiewicz- Rzeszutek ul. Wadowicka 12 30-415 Kraków

53,59 pkt

7 pkt

60,59 pkt

7

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego Rynek 12 34-120 Andrychów

78,26 pkt

10 pkt

88,26 pkt

 

Część V - Kurs rezydenta w 2019 roku (2 x 10 osób)

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

1

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-410 Kraków

90 pkt

0 pkt

90 pkt

Część VI - Kurs ECDL w 2019 roku (2 x 10 osób)

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

4

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „SEMEKS” Barbara Leśkiewicz- Rzeszutek ul. Wadowicka 12 30-415 Kraków

73,49 pkt

0 pkt

73,49 pkt

7

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego Rynek 12 34-120 Andrychów

90 pkt

10 pkt

100 pkt

 

  1. INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA

W części I wykluczono wykonawcę Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-410 Kraków (oferta nr 1).

Uzasadnienie: Zgodnie z częścią VIII pkt 8 Ogłoszenia Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców (..) jednokrotnego uzupełnienia  brakujących lub błędnych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz brakujących lub zawierających błędy pełnomocnictw. Zamawiający może odstąpić od powyższych czynności w przypadku, gdy nie będą miały wpływu na wynik postępowania.  Zgodnie z częścią  VIII pkt 9 Ogłoszenia Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazali braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca nie wykazał w części I spełnienia warunku opisanego w części V pkt. 3.2.1 Ogłoszenia „Za spełniających warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla każdej z wybranych części (I-VI) minimum 3 kursy w tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia właściwym dla danej części, każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia.” Ze względu na fakt, iż w części I wezwanie Wykonawcy do potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w pkt. 3.2.1 nie wpłynęłoby na wynik postępowania Zamawiający odstąpił do wzywania do uzupełnienia dokumentu poświadczającego doświadczenie.

W części II wykluczono wykonawcę IntoTheWorld Mariusz Gorzycki ul. Dworcowa 7/211 87-100 Toruń

Uzasadnienie: Zgodnie z częścią VIII pkt 8 Ogłoszenia Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców (..) jednokrotnego uzupełnienia  brakujących lub błędnych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz brakujących lub zawierających błędy pełnomocnictw. Zamawiający może odstąpić od powyższych czynności w przypadku, gdy nie będą miały wpływu na wynik postępowania.  Zgodnie z częścią  VIII pkt 9 Ogłoszenia Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazali braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca nie wykazał w części I spełnienia warunku opisanego w części V pkt. 3.2.1 Ogłoszenia „Za spełniających warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla każdej z wybranych części (I-VI) minimum 3 kursy w tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia właściwym dla danej części, każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia.” Ze względu na fakt, iż w części II wezwanie Wykonawcy do potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w pkt. 3.2.1 nie wpłynęłoby na wynik postępowania Zamawiający odstąpił do wzywania do uzupełnienia dokumentu poświadczającego doświadczenie.

Wykonawca wykazał w załączniku nr 5, iż spełnia warunek opisany w pkt 3.2.1 natomiast nie jest w stanie przedstawić dowodów określających, iż usługi zostały wykonywane lub są wykonywane należycie. Zamawiający pragnie podkreślić, iż zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 1773/18) „Dla ustawodawcy referencje wystawiane są w celu potwierdzenia należytego wykonania zamówienia. Referencja bowiem ma służyć rekomendacji danego wykonawcy u innych zleceniodawców.” Wobec powyższego Zamawiający nie kwestionuje samego faktu posiadania doświadczenia przez Wykonawcę, ale brak możliwości potwierdzenia usługi zostały wykonywane lub są wykonywane należycie. Niemniej jednak brak przedstawionych referencji powoduje brak możliwości uznania spełnienia warunku.

W części III wykluczono wykonawcę 5 IntoTheWorld Mariusz Gorzycki ul. Dworcowa 7/211 87-100 Toruń

Uzasadnienie: Zgodnie z częścią VIII pkt 8 Ogłoszenia Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców (..) jednokrotnego uzupełnienia  brakujących lub błędnych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz brakujących lub zawierających błędy pełnomocnictw. Zamawiający może odstąpić od powyższych czynności w przypadku, gdy nie będą miały wpływu na wynik postępowania.  Zgodnie z częścią  VIII pkt 9 Ogłoszenia Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazali braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca nie wykazał w części I spełnienia warunku opisanego w części V pkt. 3.2.1 Ogłoszenia „Za spełniających warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla każdej z wybranych części (I-VI) minimum 3 kursy w tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia właściwym dla danej części, każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia.” Ze względu na fakt, iż w części II wezwanie Wykonawcy do potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w pkt. 3.2.1 nie wpłynęłoby na wynik postępowania Zamawiający odstąpił do wzywania do uzupełnienia dokumentu poświadczającego doświadczenie.

Wykonawca wykazał w załączniku nr 5, iż spełnia warunek opisany w pkt 3.2.1 natomiast nie jest w stanie przedstawić dowodów określających, iż usługi zostały wykonywane lub są wykonywane należycie. Zamawiający pragnie podkreślić, iż zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 1773/18) „Dla ustawodawcy referencje wystawiane są w celu potwierdzenia należytego wykonania zamówienia. Referencja bowiem ma służyć rekomendacji danego wykonawcy u innych zleceniodawców.” Wobec powyższego Zamawiający nie kwestionuje samego faktu posiadania doświadczenia przez Wykonawcę, ale brak możliwości potwierdzenia usługi zostały wykonywane lub są wykonywane należycie. Niemniej jednak brak przedstawionych referencji powoduje brak możliwości uznania spełnienia warunku.

W części IV wykluczono wykonawcę Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-410 Kraków (oferta nr 1).

Uzasadnienie: Zgodnie z częścią VIII pkt 8 Ogłoszenia Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców (..) jednokrotnego uzupełnienia  brakujących lub błędnych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz brakujących lub zawierających błędy pełnomocnictw. Zamawiający może odstąpić od powyższych czynności w przypadku, gdy nie będą miały wpływu na wynik postępowania.  Zgodnie z częścią  VIII pkt 9 Ogłoszenia Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazali braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca nie wykazał w części I spełnienia warunku opisanego w części V pkt. 3.2.1 Ogłoszenia „Za spełniających warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla każdej z wybranych części (I-VI) minimum 3 kursy w tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia właściwym dla danej części, każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia.” Ze względu na fakt, iż w części IV wezwanie Wykonawcy do potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w pkt. 3.2.1 nie wpłynęłoby na wynik postępowania Zamawiający odstąpił do wzywania do uzupełnienia dokumentu poświadczającego doświadczenie.

W części VI wykluczono wykonawcę Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-410 Kraków (oferta nr 1).

Uzasadnienie: Zgodnie z częścią VIII pkt 8 Ogłoszenia Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców (..) jednokrotnego uzupełnienia  brakujących lub błędnych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz brakujących lub zawierających błędy pełnomocnictw. Zamawiający może odstąpić od powyższych czynności w przypadku, gdy nie będą miały wpływu na wynik postępowania.  Zgodnie z częścią  VIII pkt 9 Ogłoszenia Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazali braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca nie wykazał w części I spełnienia warunku opisanego w części V pkt. 3.2.1 Ogłoszenia „Za spełniających warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla każdej z wybranych części (I-VI) minimum 3 kursy w tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia właściwym dla danej części, każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 80% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia.” Ze względu na fakt, iż w części VI wezwanie Wykonawcy do potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w pkt. 3.2.1 nie wpłynęłoby na wynik postępowania Zamawiający odstąpił do wzywania do uzupełnienia dokumentu poświadczającego doświadczenie.

 

  1. INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH Z POSTĘPOWANIA:

W części I Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-410 Kraków

Zgodnie z częścią VIII pkt 8 Ogłoszenia ppkt 4Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W części II Zamawiający odrzuca ofertę nr 5 IntoTheWorld Mariusz Gorzycki ul. Dworcowa 7/211 87-100 Toruń

Zgodnie z częścią VIII pkt 8 Ogłoszenia ppkt 4Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W części III Zamawiający odrzuca ofertę nr 5 IntoTheWorld Mariusz Gorzycki ul. Dworcowa 7/211 87-100 Toruń

Zgodnie z częścią VIII pkt 8 Ogłoszenia ppkt 4Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W części IV Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-410 Kraków

Zgodnie z częścią VIII pkt 8 Ogłoszenia ppkt 4Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W części VI Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-410 Kraków

Zgodnie z częścią VIII pkt 8 Ogłoszenia ppkt 4Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

  1. INFORAMCJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nie dotyczy

 

Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta:

- w części V w dniu 8 marca 2019 roku,

- w częściach I, II, III, IV i VI w dniu 18 marca 2019 roku,

 W celu podpisania przedmiotowej umowy Wykonawca winien zgłosić się do siedziby Zamawiającego (32-020 Wieliczka ul. Piłsudskiego 105 - sekretariat) w wyznaczonym terminie w godzinach 8.00 – 15.00.

Zamawiający przypomina, iż Wykonawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek uzgodnić harmonogram, który stanowi załącznik do umowy.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma drogą elektroniczną na adres: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl

 

 

Otrzymują:
1. Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-410 Kraków
2. ALL-IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów
3. REACTIVE Monika Zygmuntowicz ul. Kamieniec 3 43-450 Ustroń
4. Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „SEMEKS” Barbara Leśkiewicz- Rzeszutek ul. Wadowicka 12 30-415 Kraków
5. IntoTheWorld Mariusz Gorzycki ul. Dworcowa 7/211 87-100 Toruń
6. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego Rynek 12 34-120 Andrychów
7. ANIMATOR Patrycja Litwicka- Grześkowiak ul. Daszyńskiego 1a/6 67-200 Głogów
8. Ryszard Matusiak- Trójmiejska Szkoła Barmanów ul. Rdestowa 146A/3 81-577 Gdynia
9.  a/a


Data publikacji: 08.03.2019 (10:43)Data aktualizacji: 08.03.2019 (10:43)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1770

Przejdź do góry strony