Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.10.CKZ.2020

Data ogłoszenia: 18-03-2021

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wieliczka, dnia 17 marca 2021  roku

Znak sprawy: PCKZiU.271.10.CKZ.2020

Wykonawcy wg. rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Usługa organizacji kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II  w roku 2021”

 

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zamawiający dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wskazane powyżej usługi społeczne informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wybrano:

W części I dotyczącej kursu na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzaminu kwalifikacyjnego (G1 - eksploatacja) dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:

wybrano ofertę nr 3
Wykonawcy: Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków
w cenie łącznej brutto: 12 020,00 zł

W części II dotyczącej kursu kasjera walutowo - złotowego z egzaminem dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:

wybrano ofertę nr 6
Wykonawcy: Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o. ul. Różana Droga 1A 64-920 Piła
w cenie łącznej brutto: 8 040,00 zł

W części III dotyczącej kursu operator urządzeń transportu bliskiego - podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wraz z egzaminem)  dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:

wybrano ofertę nr 21
Wykonawcy: KONSORCJUM Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków
w cenie łącznej brutto: 13 680,00 zł

W części IV dotyczącej kursu: operator drona VLOS UAV do 5 kg z egzaminem dla 10 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:

wybrano ofertę nr 7
Wykonawcy: GEO-UAV Justyna Zdanowska ul. Zbąszyńska 3c/1 91-342 Łódź
w cenie łącznej brutto: 6 960,00 zł

W części V dotyczącej kursu barmańskiego I stopnia dla 120 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:

wybrano ofertę nr 3
Wykonawcy: Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków
 w cenie łącznej brutto: 46 440,00 zł

W części VI dotyczącej kursu wychowawców kolonii dla 60 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:

postępowanie zostało unieważnione.

W części VII dotyczącej kursu ECDL dla 48 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu,

wybrano ofertę nr 21
Wykonawcy: KONSORCJUM:Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów; Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków
w cenie łącznej brutto: 26 640,00 zł

W części VIII dotyczącej kursu animator czasu wolnego dla 60 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:

wybrano ofertę nr 19
Wykonawcy: Usługi Rachunkowe i Szkolenia Marczyk Elżbieta ul. 1 Brygady 22/22 33-300 Nowy Sącz    
w cenie łącznej brutto: 2300,00 zł

W części IX dotyczącej kursu baristy dla 72 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:

wybrano ofertę nr 3
Wykonawcy: 3 Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków
w cenie łącznej brutto: 10 440,00 zł

W części X dotyczącej kursu sous vide dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu,

wybrano ofertę nr 20
Wykonawcy: EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970
w cenie łącznej brutto: 7980,00 zł

W części XI dotyczącej kursu rezydenta dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:

wybrano ofertę nr 19
Wykonawcy: Usługi Rachunkowe i Szkolenia Marczyk Elżbieta ul. 1 Brygady 22/22 33-300 Nowy Sącz    
w cenie łącznej brutto: 2 500,00 zł

W części XII dotyczącej kursu kuchnia molekularna dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu:

wybrano ofertę nr 20
Wykonawcy: EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970
w cenie łącznej brutto: 8560,00 zł

 

 

 1. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU

 

 1. kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzaminu kwalifikacyjnego (G1 - eksploatacja) dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji I części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

1

Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa „TOMAS” ul. Grzybowa 8A
42-311 Żarki Letnisko

14 000,00 zł

10

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

12 020,00 zł

5

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

15

Centrum Szkolenia Zawodowego sp. z o.o. ul. A . Grottgera 58; 32-020 Wieliczka

15 192,00 zł

13

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

16

SANNORT Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz

15 192,00 zł

10

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

 

 1. kurs kasjera walutowo - złotowego z egzaminem dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji II części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

8 100,00 zł

4

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

6

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o. ul. Różana Droga 1A 64-920 Piła

8 040,00 zł

10

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

 

 1. kurs operator urządzeń transportu bliskiego - podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wraz z egzaminem)  dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji III części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

1

Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa „TOMAS” ul. Grzybowa 8A
42-311 Żarki Letnisko

16 800,00 zł

5

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

15 920,00 zł

7

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

16

SANNORT Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz

16 752,00 zł

10

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

21

KONSORCJUM:

Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów

Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków

13 680,00 zł

1

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

 

 1. kurs operator drona VLOS UAV do 5 kg z egzaminem dla 10 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji IV części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

16 320,00 zł

0

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

7

GEO-UAV Justyna Zdanowska ul. Zbąszyńska 3c/1
91-342 Łódź

6 960,00 zł

ponad 10

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

10

Tornado UAV s.c. ul. Farysa 29B, 01-971 Warszawa

7 700,00 zł

11

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

22

EDURISE Nina Matela ul. Jasna 26/5 43-190 Mikołów

6 650,00 zł

4

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

 

 1. kurs barmańskiego I stopnia dla 120 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji V części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

46 440,00 zł

16

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

9

Tomasz Choma ul. Ułańska 18/4 42-600 Tarnowskie Góry

55 000,00 zł

6

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

11

Ryszard Matusiak – Trójmiejska Szkoła Barmanów ul. Rdestowa 146 A/3; 81-577 Gdynia

60 000,00 zł

24

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

14

BEST BAR Arkadiusz Czekaj Biskupice 18 32-095 Iwanowice

65 400,00 zł

15

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

17

ALL-IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów

73 900,00 zł

10

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

18

KONSORCJUM FIRM:

Lider: Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego

ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

Partner 1: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków
Partner 2: Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”

ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

88 800,00 zł

4

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

20

EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970

77 300,00 zł

14

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

21

KONSORCJUM:

Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów

Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków

91 200,00 zł

8

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

 

 1. kurs wychowawców kolonii dla 60 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji VI części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

21 600,00 zł

0

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

 

 

 1. kurs ECDL dla 48 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji VII części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

2

MASTERSOD Paweł Muszyński
ul. Sadowa 16/1 61-657 Poznań

62 400,00 zł

-

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

45 600,00 zł

3

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

6

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o. ul. Różana Droga 1A 64-920 Piła

26 976,00 zł

10

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

8

O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński ul. Sobieskiego 217 84-200 Wejherowo

38 880,00 zł

12

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

19

Usługi Rachunkowe i Szkolenia Marczyk Elżbieta ul. 1 Brygady 22/22 33-300 Nowy Sącz

26 701,00 zł

13

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

21

KONSORCJUM:

Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów

Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków

26 640,00 zł

10

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

 

 1. kurs animator czasu wolnego dla 60 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji VIII części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

12 000,00 zł

3

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

6

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o. ul. Różana Droga 1A 64-920 Piła

7 020,00 zł

10

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

8

O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński ul. Sobieskiego 217 84-200 Wejherowo

10 560,00 zł

11

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

13

Rainbow Tours S.A.
ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź

7 000,00 zł

11

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

19

Usługi Rachunkowe i Szkolenia Marczyk Elżbieta ul. 1 Brygady 22/22 33-300 Nowy Sącz

2300,00 zł

5

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

 

 1. kurs baristy dla 72 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji IX części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

10 440,00 zł

10

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

4

Łukasz Szewczyk Pracownia Sztuki Kulinarnej ul. Mickiewicza 7/5 46-040 Ozimek

27 000,00 zł

4

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

5

Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój 38-300 Gorlice ul. Węgierska 41

23 688,00 zł

10

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

8

O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński ul. Sobieskiego 217 84-200 Wejherowo

19 980,00 zł

5

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

9

Tomasz Choma ul. Ułańska 18/4 42-600 Tarnowskie Góry

12 720,00 zł

11

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

14

BEST BAR Arkadiusz Czekaj Biskupice 18 32-095 Iwanowice

24 264,00 zł

15

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

16

SANNORT Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz

30 024,00 zł

10

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

17

ALL-IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów

17 400,00 zł

10

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

18

KONSORCJUM FIRM:

Lider: Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego

ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

Partner 1: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków
Partner 2: Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”

ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

28 656,00 zł

4

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

20

EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970

20 880,00 zł

11

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

21

KONSORCJUM:

Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów

Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków

19 440,00 zł

7

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

 

 1. kurs sous vide dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji X części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

29 000,00 zł

0

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

4

Łukasz Szewczyk Pracownia Sztuki Kulinarnej ul. Mickiewicza 7/5 46-040 Ozimek

9 000,00 zł

11

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

20

EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970

7980,00 zł

11

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

 

 1. kurs rezydenta dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji XI części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

20 400,00 zł

5

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

12

My Way by Rainbow Tours sp. z o.o. ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź

10 000,00 zł

11

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

19

Usługi Rachunkowe i Szkolenia Marczyk Elżbieta ul. 1 Brygady 22/22 33-300 Nowy Sącz

2 500,00 zł

6

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

 

 

 

 1. kurs kuchnia molekularna dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji XII części zamówienia na usługi społeczne.

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

11 760,00 zł

0

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

4

Łukasz Szewczyk Pracownia Sztuki Kulinarnej ul. Mickiewicza 7/5 46-040 Ozimek

12 000,00 zł

11

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

5

Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój 38-300 Gorlice ul. Węgierska 41

13 800,00 zł

4

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

17

ALL-IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów

9 800,00 zł

4

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

20

EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970

8560,00 zł

12

Termin wykonania: 30 listopada 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

 

 


 1. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA

 

 1. kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzaminu kwalifikacyjnego (G1 - eksploatacja) dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji I części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

1

Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa „TOMAS” ul. Grzybowa 8A
42-311 Żarki Letnisko

14 000,00 zł

77,27 pkt  

10,00 pkt

87,27 pkt

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

12 020,00 zł

90,00 pkt

4,00 pkt

94,00 pkt

16

SANNORT Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz

15 192,00 zł

71,21 pkt

10,00 pkt

81,21 pkt

 

 1. kurs kasjera walutowo - złotowego z egzaminem dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji II części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

8 100,00 zł

89,33 pkt

4,00 pkt

93,33 pkt

6

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o. ul. Różana Droga 1A 64-920 Piła

8 040,00 zł

90,00 pkt

10,00 pkt

100,00 pkt

 

 1. kurs operator urządzeń transportu bliskiego - podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wraz z egzaminem)  dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji III części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

1

Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa „TOMAS” ul. Grzybowa 8A
42-311 Żarki Letnisko

16 800,00 zł

73,29 pkt  

4,00 pkt

77,29 pkt

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

15 920,00 zł

77,34 pkt

7 pkt

84,34 pkt

16

SANNORT Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz

16 752,00 zł

73,50 pkt

10 pkt

83,50 pkt

21

KONSORCJUM:

Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów

Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków

13 680,00 zł

90,00 pkt

0 pkt

90,00 pkt

 

 1. kurs operator drona VLOS UAV do 5 kg z egzaminem dla 10 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji IV części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

7

GEO-UAV Justyna Zdanowska ul. Zbąszyńska 3c/1
91-342 Łódź

6 960,00 zł

90,00  pkt

10 pkt

100,00 pkt

 

 1. kurs barmańskiego I stopnia dla 120 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji V części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

46 440,00 zł

90,00 pkt

16

10 pkt

100,00 pkt

9

Tomasz Choma ul. Ułańska 18/4 42-600 Tarnowskie Góry

55 000,00 zł

75,99 pkt

4 pkt

79,99 pkt

11

Ryszard Matusiak – Trójmiejska Szkoła Barmanów ul. Rdestowa 146 A/3; 81-577 Gdynia

60 000,00 zł

69,66 pkt

10 pkt

79,66 pkt

17

ALL-IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów

73 900,00 zł

56,56 pkt

10 pkt

66,56 pkt

20

EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970

77 300,00 zł

54,07 pkt

10 pkt

64,07 pkt

 

 1. kurs wychowawców kolonii dla 60 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji VI części zamówienia na usługi społeczne;

Brak ofert podlegających ocenie

 

 1. kurs ECDL dla 48 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji VII części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

45 600,00 zł

52,58 pkt

0,00 pkt

52,58 pkt

6

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o. ul. Różana Droga 1A 64-920 Piła

26 976,00 zł

88,88 pkt

7 pkt

95,88 pkt

8

O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński ul. Sobieskiego 217 84-200 Wejherowo

38 880,00 zł

61,67 pkt

10 pkt

71,67 pkt

19

Usługi Rachunkowe i Szkolenia Marczyk Elżbieta ul. 1 Brygady 22/22 33-300 Nowy Sącz

26 701,00 zł

89,79 pkt

7 pkt

96,79 pkt

21

KONSORCJUM:

Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów

Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków

26 640,00 zł

90,00 pkt

7 pkt

97,00 pkt

 

 1. kurs animator czasu wolnego dla 60 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji VIII części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

12 000,00 zł

17,25 pkt

O pkt.

17,25 pkt

6

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o. ul. Różana Droga 1A 64-920 Piła

7 020,00 zł

29,49 pkt

10  pkt

39,49 pkt

8

O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński ul. Sobieskiego 217 84-200 Wejherowo

10 560,00 zł

19,60 pkt

10 pkt

29,60 pkt

13

Rainbow Tours S.A.
ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź

7 000,00 zł

29,57 pkt

10 pkt

39,57 pkt

19

Usługi Rachunkowe i Szkolenia Marczyk Elżbieta ul. 1 Brygady 22/22 33-300 Nowy Sącz

2300,00 zł

90,00 pkt

4 pkt

94,00 pkt

 

 1. kurs baristy dla 72 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji IX części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

10 440,00 zł

90,00 pkt

10 pkt

100,00 pkt

5

Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój 38-300 Gorlice ul. Węgierska 41

23 688,00 zł

39,66 pkt

10 pkt

49,66 pkt

8

O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński ul. Sobieskiego 217 84-200 Wejherowo

19 980,00 zł

47,03 pkt

4 pkt

51,03 pkt

9

Tomasz Choma ul. Ułańska 18/4 42-600 Tarnowskie Góry

12 720,00 zł

73,87 pkt

10 pkt

83,87 pkt

16

SANNORT Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz

30 024,00 zł

31,29 pkt

10 pkt

41,29 pkt

17

ALL-IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów

17 400,00 zł

54,00 pkt

10 pkt

64,00 pkt

20

EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970

20 880,00 zł

45,00 pkt

10 pkt

55,00 pkt

21

KONSORCJUM:

Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów

Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków

19 440,00 zł

48,33 pkt

7 pkt

55,33 pkt

 

 1. kurs sous vide dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji X części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

20

EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970

7980,00 zł

90,00 pkt

4 pkt

94,00 pkt

 

 1. kurs rezydenta dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji XI części zamówienia na usługi społeczne;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

3

Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9; 30-418 Kraków

20 400,00 zł

11,03 pkt

4 pkt

15,03 pkt

19

Usługi Rachunkowe i Szkolenia Marczyk Elżbieta ul. 1 Brygady 22/22 33-300 Nowy Sącz

2 500,00 zł

90,00 pkt

4 pkt

94,00 pkt

 

 

 

 1. kurs kuchnia molekularna dla 24 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji XII części zamówienia na usługi społeczne.

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

4

Łukasz Szewczyk Pracownia Sztuki Kulinarnej ul. Mickiewicza 7/5 46-040 Ozimek

12 000,00 zł

64,20 pkt

10 pkt

74,20 pkt

5

Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój 38-300 Gorlice ul. Węgierska 41

13 800,00 zł

55,83 pkt

4 pkt

59,83 pkt

17

ALL-IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów

9 800,00 zł

78,61 pkt

4 pkt

82,61 pkt

20

EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970

8560,00 zł

90,00 pkt

0 pkt

90,00 pkt

 

 

 1. INFORAMCJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostało unieważnione w części VI dotyczącej kursu wychowawców kolonii dla 60 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu. W tej części została złożona jedna oferta podlegająca odrzuceniu, tym samym Zamawiający zmuszony był do unieważnienia postępowania. 


Data publikacji: 18.03.2021 (21:08)Data aktualizacji: 18.03.2021 (21:08)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1011

Przejdź do góry strony