Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.272.12/CKZ/2017

Data ogłoszenia: 10-10-2017

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego

 

 

PCKZIU.272.12/CKZ/2017

 

Wieliczka 10 października 2017 r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego

 

I. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU :

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

TEST-SYSTEM S.C.

UL.MŁYŃSKA 11

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

 

177.112,00ZŁ

 

 

 

60 MIĘSIĘCY

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

2

OPTISERW KRAKÓW JAROSŁAW POGWIZD

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 31,

33-300 NOWY SĄCZ

193.118,00ZŁ

 

 

 

60 MIĘSIĘCY

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

30 dni od daty podpisania umowy

3

CPU ZETO SPÓŁKA Z O.O.

UL. POWST.WIELKOPOLSKICH 20,

58-500 JELENIA GÓRA

 

182.674,29ZŁ

 

 

 

60 MIĘSIĘCY

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

30 dni od daty podpisania umowy

4

COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
UL.  SOWIŃSKIEGO 4, 40-018 KATOWICE

188.994,00ZŁ

 

 

 

37 MIESIĘCY

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

5

ALTBIT SP. Z O.O.

UL. CICHA 17

05-500 NOWA IWICZNA

207.158,00ZŁ

 

 

 

60 MIĘSIĘCY

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

6

FHU HORYZONT KRZYSZTOF LECH

UL. 11 LISTOPADA 21, 38-300 GORLICE

190.020,00ZŁ

 

 

 

60 MIĘSIĘCY

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

7

PROGRESS SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.

AL. MICKIEWICZA 27, 31-120 KRAKÓW

175.480,00 ZŁ

 

 

60 MIĘSIĘCY

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

 

 

II. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA:

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

 

Liczba pkt. w kryterium

Okres gwarancji(40%)

 

 

RAZEM

 

1

59,45 pkt.

 

40,00 pkt.

 

Łącznie – 99,45 pkt.

2

54,52 pkt.

 

40,00 pkt.

 

Łącznie –94,52 pkt.

3

57,64 pkt.

 

40,00 pkt.

 

Łącznie –97,64 pkt.

4

55,71 pkt.

 

24,67 pkt.

 

Łącznie – 80,38 pkt.

5

50,82 pkt.

 

40,00 pkt.

 

Łącznie –90,82 pkt.

6

55,41 pkt.

 

40,00 pkt.

 

Łącznie – 95,41 pkt.

7

60,00 pkt.

 

40,00 pkt.

 

Łącznie –100 pkt.

 

 

III. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wybrano ofertę:

 

Nr 7 PROGRESS SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O., AL. MICKIEWICZA 27, 31-120 KRAKÓW w cenie 175 480,00 zł

 

IV. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

Nie dotyczy

 

V. INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

Nie dotyczy

 

VI. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Nie dotyczy

 


Data publikacji: 10.10.2017 (15:02)Data aktualizacji: 10.10.2017 (15:03)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1658

Przejdź do góry strony