Data ogłoszenia: 11-07-2017

Informacja o złożonych ofertach

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Piłsudskiego 105 32-020 Wieliczka

Wieliczka, dnia 11 lipca 2017r.

PCKZiU.272.5/CKZ/2017

                                                                              

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego”.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Wieliczce przy     ul. Piłsudskiego 105, zwane w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przedstawia informację z otwarcia ofert.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.07.2017 r. do godz. 08:45 złożono

10 ofert:

Część I: Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych i serwerów

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 195 408,00 zł brutto

Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Cena brutto wykonania zamówienia  

 

Okres gwarancji

 

 

Termin płatności

 

 

Termin wykonania zamówienia

1  

 

CPU ZETO Sp.    z o.o.

  1. Powstańców Wielkopolskich 20

58-500 Jelenia Góra

250 759,56 zł  

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

 

45 dni od daty podpisania umowy

2 Zycom Polska Sp. z o.o.

 

  1. Puszczyka 9

02-785 Warszawa

302 823,54 zł 60 miesięcy  

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

45 dni od daty podpisania umowy

3 Epsoft Zbigniew Ellert ul. Matejki 22/9

 

67-100 Nowa Sól

200 275,23 zł 60 miesięcy  

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

45 dni od daty podpisania umowy

4 Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas ul. Piwna 32,

 

43-100 Tychy

240 702,00 zł 60 miesięcy  

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

45 dni od daty podpisania umowy

5 System Data Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 42

 

39-300

Mielec

254 152,00 zł 60 miesięcy  

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

45 dni od daty podpisania umowy

6 PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 6,

 

28-230 Połaniec

196 460,00 zł 60 miesięcy  

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

45 dni od daty podpisania umowy

 

 

7

 

 

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp.       z o.o. ul. Wolność 8 lok.4

26-600 Radom

 

 

 

234 000,00 zł

 

 

60 miesięcy

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT  

 

45 dni od daty podpisania umowy

 

 

8

MKM MARKET Małgorzata Modzelewska

 

Ul. Zdziarska 83Z/8 lok.2

03-289 Warszawa

 

 

199 878,00 zł

60 miesięcy 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT  

 

45 dni od daty

podpisania umowy

9 PROGRESS Systemy Komputerowe sp. z o.o. ul. Mickiewicza 27 31-120 Kraków 245 400,00 zł 60 miesięcy 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT  

 

45 dni od daty podpisania umowy

10 PIDIKOM Sp.

 

z o.o. Sp.k. Ul. Augustówka 11G/5 02-981 Warszawa

210 454,00 zł 60 miesięcy 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT  

 

45 dni od daty podpisania umowy


Część II: Zakup wraz z dostawą laptopów i zestawów komputerowych

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 15 984,00 zł brutto

Brak ofert

Część III: Zakup wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu sieciowego, urządzeń drukujących, projektora, tablicy multimedialnej, sprzętu RTV oraz sprzętu peryferyjnego

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 32 885,26 zł brutto

Brak ofert

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy.

Wzory oświadczeń znajdują się w zał. nr 4 do SIWZ

Pełny komunikat – informacja o złożonych ofertach PCKZiU.272.5

 


Data publikacji: 07.09.2017 (15:42)Data aktualizacji: 07.09.2017 (15:42)
Osoba publikująca: Redaktor Osoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1593

Przejdź do góry strony