Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.272.2/CKZ/2017

Data ogłoszenia: 14-06-2017

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I – III na ,,Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego’’ – PCKZIU.272.2/CKZ/2017

Wieliczka, dnia 14 czerwca 2017 r.
PCKZIU.272.2/CKZ/2017

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I – III na ,,Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego’’

 1. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU :

 

Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Cena brutto wykonania zamówienia  

 

Okres gwarancji

 

 

Termin płatności

 

 

Termin wykonania zamówienia

1  System Data Sp. z o.o.

 

 1. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

245 717,10  

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

2 F.H.U. HORYZONT

 

Krzysztof Lech

 1. 11 Listopada 21

38-300 Gorlice

242 800,00  

 

 

 

60 miesięcy

 

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

3 PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o.

 

 1. Kilińskiego 6

28-230 Połaniec

202 434,00  

 

 

 

60 miesięcy

 

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

4 CPU ZETO Sp.  z o.o.

 

 1. Powstańców Wielkopolskich 20

58-500 Jelenia Góra

277 778,16  

 

 

 

60 miesięcy

 

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

5 WEB-PROFIT Maciej Kuźlik

 

 1. Spokojna 18

41-940 Piekary Śląskie

204 958,00  

 

 

60 miesięcy

 

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

6 PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

 

Al. Mickiewicza 27

31-120 Kraków

262 162,20  

 

 

60 miesięcy

 

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

 

 

 1. INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA:
 • nie dotyczy
 1. INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH Z POSTĘPOWANIA:
 • nie dotyczy
 1. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
 • nie dotyczy
 1. INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
 • nie dotyczy
 1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W części I postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp. bowiem postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Po otwarciu ofert Zamawiający dostrzegł wady w opisie przedmiotu zamówienia, które nie tylko ograniczają zasadę konkurencyjności ale także uniemożliwiają porównanie złożonych ofert, a tym samym ich ocenę.

Ponadto Zamawiający nie określił w formularzu oferty stawki podatku VAT, stosując jednocześnie w umowie zapis dotyczący zwolnienia z podatku od towarów i usług co skutkuje brakiem możliwości porównania ofert pod względem ceny.

 

W części II i III przedmiotowe postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp. bowiem do chwili składania ofert nie złożono żadnej oferty.

 

 


Data publikacji: 07.09.2017 (15:40)Data aktualizacji: 07.09.2017 (15:40)
Osoba publikująca: Redaktor Osoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1598

Przejdź do góry strony