Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.6.CKZ/2018

Data ogłoszenia: 14-06-2018

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

                                                                                       Wieliczka, dnia 13 czerwca 2018r.

 PCKZiU.271.6.CKZ/2018

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów- ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- edycja III.”

 

 

1. INFORMACJA O ZAWARCIU UMÓW W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

W części I przedmiot umowy – Kurs barmański w roku 2018

Umowę zawarto w dniu 12.06.2018 r. z Ryszard Matusiak Trójmiejska  Szkoła Barmanów ul. Rdestowa 146/A/3 81-577 Gdynia w cenie 24 000,00 zł brutto, nr umowy 272.7.CKZ/2018, data obowiązywania 10.12.2018 r.

 

W części II  przedmiot umowy - Kurs wychowawców kolonijnych w roku 2018

Umowę zawarto w dniu 08.06.2018 r. z Podkrakowskie   Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Piłsudskiego 29 31-111 Kraków w cenie 16 000,00 zł brutto, nr umowy 272.8.CKZ/2018 data obowiązywania 10.12.2018 r.

W części III  przedmiot umowy - Kurs obsługa kelnerska w restauracji, obsługa  przyjęć zasiadanych i stojących  w roku 2018

Zamówienia nie udzielono z uwagi na unieważnienie tej części postępowania z powodu braku ofert.

 


Data publikacji: 14.06.2018 (10:12)Data aktualizacji: 14.06.2018 (10:12)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1379

Przejdź do góry strony