Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.7.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 27-02-2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

PCKZIU.271.7.CKZ.2019

Wieliczka, dnia 27.02.2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą : „ Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych”  z podziałem na IX  części.

część I -   Pieczywo

część II -  Produkty mleczarskie

część III -  Produkty  zwierzęce, mięso i produkty mięsne przetworzone / produkty drobiowe

część VI - Jaja

cześć VII - Produkty  mrożone /fast food/ ryby mrożone i produkty z ryb

część VIII - Ryby i owoce morza

część IX -  Przyprawy

 

Dotyczy : część I -   Pieczywo

 

komisja sprawdziła 1  ofertę złożoną w w/w postępowaniu część I

 

1.1  INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

2

PALEO  - 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże

 

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.     

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez: PALEO- 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże

Cena wybranej oferty   300,86 . brutto (słownie: trzysta  złotych i 86/100),

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz terminu wykonania dostawy częściowej.

         

1.3   STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

2

60,00

40,00

100,00

 

 1. INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu  01.03.2019 r.                                                              

 

 

Dotyczy : część II -  Produkty mleczarskie

 

komisja sprawdziła 1  ofertę złożoną w w/w postępowaniu część II

 

2.1   INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

2

PALEO  - 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże

 

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.     

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez: PALEO  - 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże

Cena wybranej oferty 10 149,68 zł. brutto (słownie: dziesięć tysięcy  sto czterdzieści dziewięć złotych i 68/100),

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz terminu wykonania dostawy częściowej.

         

 1. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

2

60,00

40,00

100,00

 

 1. ZAWIADOMIENIE O POPRAWIE OCZYWISTYCH OMYŁEK RACHUNKOWYCH   NA PODSTAWIE ART. 87 UST. 2 PKT 2

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej uPzp, zamawiający poinformował wykonawcę  PALEO  - 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże o poprawie oczywistej omyłki rachunkowej w ofercie nr 2, część II

 

 1. INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu  01.03.2019 r.          

 

Dotyczy: część III -  Produkty  zwierzęce, mięso i produkty mięsne przetworzone / produkty drobiowe

 

komisja sprawdziła 2   oferty  złożone w w/w postępowaniu część III

 

 

 

 

 

3.1   INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

1

Kampania Mięsna S.C. B. Krawczyk, D. Krawczyk, J. Krawczyk, ul. Lea 116, 30-133 Kraków

 

2

PALEO  - 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże

 

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.     

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez: Kampania Mięsna S.C.               B. Krawczyk, D. Krawczyk, J. Krawczyk, ul. Lea 116, 30-133 Kraków

Cena wybranej oferty 3 713,69 zł. brutto (słownie:  trzy tysiące siedemset trzynaście złotych i 69/100),

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz terminu wykonania dostawy częściowej.

         

 1. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

1

60,00

40,00

100,00

2

52,30

40,00

92,30

 

 1. ZAWIADOMIENIE O POPRAWIE OCZYWISTYCH OMYŁEK RACHUNKOWYCH NA PODSTAWIE ART. 87 UST. 2 PKT 2

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej uPzp, zamawiający poinformował wykonawcę  Kampania Mięsna S.C. B. Krawczyk, D. Krawczyk, J. Krawczyk, ul. Lea 116, 30-133 Kraków o poprawie oczywistej omyłki rachunkowej  w ofercie nr 1, część III

 

 1. INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu  05.03.2019 r.

         

Dotyczy : część VI  -   Jaja

 

komisja sprawdziła 1  ofertę złożoną w w/w postępowaniu część VI

 

6.1   INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

2

PALEO  - 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże

 

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.     

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez: PALEO- 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże

Cena wybranej oferty 1490,00 . brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych  i 00/100),

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz terminu wykonania dostawy częściowej.

         

 1. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

2

60,00

40,00

100,00

 

 1. INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu  01.03.2019 r.

 

Dotycz: cześć VII - Produkty  mrożone /fast food/ ryby mrożone i produkty z ryb

 

komisja sprawdziła 1  ofertę złożoną w w/w postępowaniu część VII

 

7.1  INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

2

PALEO  - 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże

 

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.     

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez: PALEO  - 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże

Cena wybranej oferty 472,27 zł. brutto (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa  złote  i 27/100),

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz terminu wykonania dostawy częściowej.

 

 

 

 

 

 1. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

2

60,00

40,00

100,00

 

 1. ZAWIADOMIENIE O POPRAWIE OCZYWISTYCH OMYŁEK RACHUNKOWYCH   DLA CZĘŚCI II  NA PODSTAWIE ART. 87 UST. 2 PKT 2

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej uPzp, zamawiający poinformował wykonawcę  PALEO  - 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże o poprawie oczywistej omyłki rachunkowej w ofercie nr 2, część VII

 

 1. INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu  01.03.2019 r.          

         

Dotyczy: część VIII - Ryby i owoce morza

 

komisja sprawdziła 1  ofertę złożoną w w/w postępowaniu część VIII

 

8.1  INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

2

PALEO  - 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże

 

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.     

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez: PALEO- 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże

Cena wybranej oferty 13 150,46,00 . brutto (słownie: trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i 46/100),

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz terminu wykonania dostawy częściowej.

 

 1. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

2

60,00

40,00

100,00

 

 

 1. INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu  01.03.2019 r.

 

Dotycz: cześć IX  - Przyprawy

 

komisja sprawdziła 1  ofertę złożoną w w/w postępowaniu część IX

 

9.1  INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

2

PALEO  - 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże

 

9.2  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.        

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez: PALEO  - 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże

Cena wybranej oferty 940,86 zł. brutto (słownie: dziewięćset czterdzieści  złotych i 86/100),

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz terminu wykonania dostawy częściowej.

         

 1. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

2

60,00

40,00

100,00

 

 1. INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu  01.03.2019 r.          

 

 

 


Data publikacji: 27.02.2019 (13:28)Data aktualizacji: 27.02.2019 (14:12)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1897
27 lut 2019 (14:12)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2019
27 lut 2019 (14:11)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2019
27 lut 2019 (14:11)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2019
27 lut 2019 (13:28)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2019

Przejdź do góry strony