Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.29.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 14-01-2020

Ogłoszenie o wyniku postępowania na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o których mowa w art. 138o Ustawy prawo zamówień publicznych

 Wieliczka, dnia 14 stycznia 2020 roku

Znak sprawy: PCKZIU.271.29.CKZ.2019

 

Wykonawcy wg. rozdzielnika

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej  w  złotych  równowartości  kwoty 750 000 euro, o których  mowa w art. 138o Ustawy prawo  zamówień publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – edycja VIII.

  1. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU

Część I - Kurs kasjera walutowo - złotowego z egzaminem w 2019 roku - 5 x 12 osób (łącznie 60 osób)

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia

Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności
Okres gwarancji

1

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała
ul. Zakopiańska 9
30-418 Kraków

 

 

18 900,00 zł

3

Termin wykonania: 31 stycznia 2020 roku

Termin płatności: 14 dni

 

Okres gwarancji: nie dotyczy

3

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o. Oddział w Kaliszu
Al. Wolności 18/1-3 62-800 Kalisz

20 100,00 zł

9

Termin wykonania: 31 stycznia 2020 roku

Termin płatności: 14 dni

 

Okres gwarancji: nie dotyczy

 

 

Część II- Kurs barmański w 2019 roku - 4 x 12 osób (łącznie 48 osób)

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia

Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności
Okres gwarancji

1

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała
ul. Zakopiańska 9
30-418 Kraków

 

 

19 410,00 zł

7

Termin wykonania: 31 stycznia 2020 roku

Termin płatności: 14 dni

 

Okres gwarancji: nie dotyczy

2

Ryszard Matusiak Trójmiejska Szkoła Barmanów 81-577 Gdynia ul. Rdestowa 146/A/3

19 200,00 zł

20

Termin wykonania: 31 stycznia 2020 roku
Termin płatności: 14 dni

Okres gwarancji: nie dotyczy

 

  1. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA

Część I - Kurs kasjera walutowo - złotowego z egzaminem w 2019 roku - 5 x 12 osób (łącznie 60 osób)

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

3

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o. Oddział w Kaliszu
Al. Wolności 18/1-3 62-800 Kalisz

84,63

7,00

91,63

1

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała
ul. Zakopiańska 9
30-418 Kraków

90,00

0,00

90,00

 

Część II- Kurs barmański w 2019 roku - 4 x 12 osób (łącznie 48 osób)

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

1

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała
ul. Zakopiańska 9
30-418 Kraków

89,03

7,00

96,03

2

Ryszard Matusiak Trójmiejska Szkoła Barmanów 81-577 Gdynia ul. Rdestowa 146/A/3

90,00

10,00

100,00

 

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

W części I wybrano ofertę nr 3: Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn”  sp. z o.o. Oddział w Kaliszu; Al. Wolności 18/1-3; 62-800 Kalisz w cenie brutto: 20 100,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto złotych 0/100 gr).

W części II wybrano ofertę nr 2: Ryszard Matusiak Trójmiejska Szkoła Barmanów 81-577 Gdynia ul. Rdestowa 146/A/3  w cenie brutto 19 200,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych 0/100 gr).

 

  1. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy

  1. INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy

  1.   INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nie dotyczy


Data publikacji: 14.01.2020 (15:33)Data aktualizacji: 14.01.2020 (15:33)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1291

Przejdź do góry strony